JESTEŚ NIEPOWTARZALNYZawsze wtedy, gdy myślisz o sobie, o tym jaki/jaka jesteś, czego Ci brakuje, jaki chciałbyś być, gdy porównujesz się z innymi- zawsze wtedy zajmujesz się tym, co psychologia nazywa obrazem siebie. Istnieje wiele definicji „obrazu siebie”, ale generalnie, można je sprowadzić do stwierdzenia, iż jest to zespół cech dotyczących potrzeb psychicznych, uzdolnień, postaw, sposobów reagowania emocjonalnego itd., które uważasz za własne.Ponieważ każdy z nas przypisuje sobie zestaw innych cech, to oczywiste staje się stwierdzenia, że jesteś OSOBĄ NIEPOWTARZALNĄ – i w tym tkwi Twoja siła. Czyż warto jest wobec tego usilnie kogoś naśladować lub martwić się, że nie jest się takim, jak ktoś inny ? Czyż nie lepiej jest skoncentrować się na odkrywaniu własnej niepowtarzalności po to, aby siebie bardziej polubić, a w końcu skuteczniej wykorzystywać swoje możliwości ?
Zacznij więc od zrozumienia jak powstaje Twój obraz siebie- TWOJA NIEPOWATZALNOŚĆ :
Kształtowanie się obrazu siebie rozpoczyna się od początku życia człowieka i jest uzależnione od kilku grup czynników. Najczęściej wskazuje się na takie grupy czynników jak:
- Doświadczenie doznań płynących z wnętrza organizmu, trwające od pierwszych dni Twojego życia, pozwalało Ci na uzyskanie poczucia odrębności od otaczającej rzeczywistości. Mogłeś odróżnić to, co płynie z Twojego wnętrza, od tego co nie jest Tobą. Wyodrębniałeś jakąś część swojego ciała, następnie dostrzegałeś ją u innych, aby w efekcie uznać ją za swoją. Poznawałeś odmienność ról płciowych, co pozwoliło Ci na przyjmowanie roli mężczyzny lub kobiety.
- Oddziaływanie rodziców, na kształtowanie się Twojego obrazu siebie, dokonywało się za pomocą czterech podstawowych strategii:
1. rodzice postrzegali Twoje zachowanie w określonej sytuacji i określali je jako  pozytywne lub negatywne, co budziło ich aprobatę lub też sprzeciw. Ty doświadczając tego, sam uczyłeś się oceniać swoje zachowanie jako dobre lub złe, aprobowane lub pozbawione aprobaty.
2. Rodzice zwracali się do Ciebie za pomocą szeregu określeń, które pełniły rolę swoistych etykietek, jak np. grzeczny, ładny, miły, dowcipny, mądry ale też niegrzeczny, brzydki, niemiły, ponury itd.  Te określenia, które słyszałeś szczególnie często, zacząłeś przyjmować za swój, a więc wbudowywać je w obraz siebie.
3. Rodzice dostarczali Ci też wzorów konkretnych zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych. Obserwując je, zacząłeś również je stosować w swoim życiu, a tym samym wbudowywać w obraz siebie.
4. Rodzice oczekiwali, również od Ciebie abyś w różnych sytuacjach zachowywał się w określony sposób. Ty , spełniając te oczekiwania, uczyłeś aprobowanych cech zachowania, zaś gdy ich nie spełniałeś, poznawałeś które z Twoich zachowań nie są aprobowane.
Powyższe oddziaływania rodziców trwają do dzisiaj, a sam możesz określić, która z powyższych strategii ich działania jest dla Ciebie najważniejsza.
- Porównywanie siebie z innymi ludźmi, również dokonuje się przez całe życie. Już jako małe dziecko formowałeś sobie obraz własnego ciała i swego wyglądu zewnętrznego przez porównywanie siebie z innymi. Dokonywałeś tego przede wszystkim podczas zabaw z rówieśnikami. Kontakty z innymi ludźmi pozwalały i pozwalają Ci nadal na nabywanie umiejętności samokontroli, odporności na ból, przewodzenia innymi, zorganizowania działania, odważnego przeciwstawienia się nowemu, nieznanemu i trudnemu itd.
- Doświadczenie przykrych przeżyć sprawiło, że zacząłeś uczyć się również znoszenia przykrych stanów, tolerancji niezaspokojonych pragnień, przyjmowania lęku i walki z nim itd.
- Nabywanie kontroli nad swoim zachowaniem,  wiąże się z hamowaniem spontanicznych impulsów do działania, zastanawianiem się przed podejmowaniem działania, ostrożnością w działaniu oraz planowaniem i organizowaniem działalności zadaniowej.
- Nabywanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji, dokonuje się we wszystkich fazach rozwoju obrazu siebie. Zachowanie innych ludzi wobec Ciebie dostarcza Ci wiele informacji, na podstawie których możesz określić swoją pozycję, czy jesteś aprobowany czy nie, czy jesteś kochany czy nie, czy spełniasz oczekiwania czy nie itd.  Gromadząc te doświadczenia przez lata budujesz poczucie własnej wartości. Łatwo możesz zauważyć, że jeżeli Twoje dotychczasowe doświadczenie społeczne było źródłem  zadowolenia, to dostarczały Ci pewności siebie. To z kolei skłaniało Cię do poszukiwania nowych kontaktów społecznych, podejmowania się nowych obowiązków, i w ten sposób dalszego wzmacniania poczucia własnej wartości i pełniejszej akceptacji siebie i swoich zachowań
- Stabilność obrazu siebie polega na tym, że wykształcając obraz siebie czuwasz również nad tym, aby dokonywać swoistej selekcji informacji, które Ciebie dotyczą. Mówiąc najprościej działasz tak, że przyjmujesz i wbudowujesz do obrazu siebie to wszystko, co jest zgodne z dotychczasowym obrazem siebie, a odrzucasz, ignorujesz lub pomniejszasz wszystko to co jest niezgodne.


Dziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
17-03-2018
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311


Powered by apemCMS - © 2006 APEM