Wagary - zdarza się


CZY MOŻNA ZAPOBIEC WAGAROM?

 

Każdy z nas nauczycieli boryka się na co dzień z problemem nieobecności uczniów w szkole. Gdy ilość opuszczonych godzin jest zbyt duża próbujemy „przemawiać do rozumu”, rozmawiać, tłumaczyć, grozić obniżeniem oceny z zachowania, wezwaniem rodziców, rozmową z pedagogiem czy psychologiem szkolnym.Jakie są tego efekty? Bardzo często znikome. z przeprowadzonej ankiety wśród nauczycieli wychowawców naszej szkoły (GM i LO) dotyczącej rozpoznania sytuacji wychowawczej w ZSO nr 1 wynika, że nieobecności uczniów na zajęciach są bardzo częste i stanowią duży problem wychowawczy dla nauczycieli.

Przeanalizowałam również ten problem w bieżącym roku szkolnym – rozmawiałam z wychowawcami klas oraz sprawdzałam zapisy obecności w dziennikach lekcyjnych.

Problem niskiej frekwencji w szkole jest poważny i to nie z przyczyn czysto statystycznych.

Jeśli się zastanowić to przez wiele godzin nikt nie wie co się z tymi uczniami dzieje. Rodzice sądzą, że są oni w szkole, bezpieczni pod opieką nauczycieli – a tymczasem w szkole ich nie ma.

Możemy więc postawić pytanie: Dlaczego uczniowie nie przychodzą do szkoły?

Jeżeli poznamy przyczyny opuszczania lekcji to będziemy wiedzieć co zrobić aby sytuacja uległa poprawie.

Przyczyny tego zjawiska są bardzo różne i może to być:

¨       obawa przed oceną niedostateczną, przed nauczycielem,

¨       brak przyjaciół w klasie,

¨       doznawanie upokorzeń i niepowodzeń w szkole

¨       brak chęci do nauki oraz niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych.

¨       motywy tkwiące poza szkołą w środowisku pozaszkolnym zachęcającym do opuszczania lekcji a mianowicie: ładna pogoda, bazarowy handel, namowa kolegów, mecz, występ zespołu muzycznego itd.

 

Wagarowanie jest powodowane chęcią przyjemnego spędzenia czasu, zaznania swobody, przeżycia niecodziennych przygód często z użyciem alkoholu i innych używek takich jak np. narkotyki.

Nieobecności nawet sporadyczne powodują zaniedbanie ucznia w nauce, a bardzo często jest to pierwszy objaw demoralizacji, który prowadzi do przestępczości.

Aby zapobiec temu zjawisku należy ustalić źródło i rzeczywiste, indywidualne przyczyny wagarowania każdego ucznia

Ważną sprawą jest przeprowadzenie diagnozy sytuacji wychowawczej klasy, możliwości psychologicznych ucznia, sytuacji jego rodziny. Oznacz to, że w przypadkach kiedy uczeń zaczyna wagarować należy:

¨       przeprowadzić badania diagnostyczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku nie posiadania przez ucznia takich badań

¨       zorganizować terapię psychologiczno-pedagogiczną ucznia, a czasami również rodziny gdy zaistnieje taka potrzeba

¨       rozpoznać indywidualne potrzeby ucznia aby zastosować działania naprawcze, profilaktyczne

¨       określić formy i metody udzielenia pomocy uczniowi

¨       czuwać nad spójnością i zgodnością podjętych działań edukacyjnych i wychowawczych

 

Wagary są zjawiskiem trudnym do naprawy, trzeba im zdecydowanie zapobiegać – drogą do tego są wzmożone działania wychowawczo-opiekuńcze oraz konieczna współpraca z opiekunami ucznia.

Każdy przypadek wagarów należy traktować indywidualnie i poddać szczegółowej analizie. Rola wychowawcy jest tu nieoceniona – to wychowawcy pracują z klasą nad problemami frekwencji, to oni prowadzą indywidualne rozmowy z uczniami, to również oni kontaktują się z rodzicami i widzą ich reakcje.

Często zainteresowanie rodziców szkolnymi problemami dzieci jest niewielkie. Kontakty rodziców ze szkołą, szczególnie uczniów, którzy sprawiają kłopoty, są bardzo rzadkie.

Obserwuje się również fakt występowania usprawiedliwień nie tylko z naprawdę obiektywnie uzasadnionych powodów.

Wprawdzie tu decyzję podejmuje rodzic, ale z doświadczenia możemy powiedzieć, że rodzice nie do końca są świadomi, że częstym usprawiedliwianiem wszystkich nieobecności wyrządzają dziecku krzywdę.

Dlatego tak ważna jest tu rola wychowawcy.

Niedopuszczalne jest piętnowanie i wyszydzanie wagarujących uczniów przed rówieśnikami – ponieważ często to oni są powodem wagarów ucznia, powiększa to również dystans emocjonalny pomiędzy uczniem a szkołą.

Podstawowym warunkiem powodzenia w eliminowaniu wagarów jest zainteresowanie się uczniem na etapie ucieczek z pojedynczych lekcji, życzliwa ocena nawet skromnych jego osiągnięć.

Poprawa pozycji społecznej ucznia w klasie wpływa zazwyczaj na poprawę jego stosunku do szkoły.

Negowanie osoby ucznia jest jednym z głównych motywów wagarowania. Wychowanie oparte tylko na karach i moralizowaniu zwykle nie przynosi efektów.

Dobre efekty w zapobieganiu wagarom może uzyskać wychowawca, który jest uczniowi przyjazny, życzliwy, pomocny, rozumie jego problemy szkolne, rodzinne i osobiste.

Indywidualna rozmowa wychowawcy z uczniem może być pierwszym krokiem do poprawy sytuacji.

Na zakończenie chciałabym Państwu zaprezentować arkusz monitoringu dotyczący przeciwdziałania wagarom ukazujący kolejność działań na różnych płaszczyznach oraz chciałabym polecić ciekawą pozycję książkową o tematyce związanej z wagarowaniem uczniów autorstwa Alicji Kargulowej „Dlaczego dzieci nie lubią szkoły?”

 


Dziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
17-03-2018
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311


Powered by apemCMS - © 2006 APEM