Szkolny Klub Wolontariatu


"Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla
innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego
człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu. Jest to bez mała
"prawo istnienia". Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać
innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego
dokonał"

Jan Paweł IISzkolny Klub Wolontariusza Samarytanie przy Gimnazjum nr 1
im. Bolesława Chrobrego w Łęcznej


1.    Miejsce działania:

Szkolny Klub Wolontariusza działa przy Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego
w Łęcznej we współpracy z lokalnymi instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami        
 z terenu miasta, gminy, powiatu, województwa.
Wolontariat szkolny rozpoczął swoją działalność w roku  2008.

2. Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza:
Nauczyciel historii: pani Halina Sulima  - Zielik.
Nauczyciele wspomagający:  nauczyciel języka polskiego  -pani  Anna Galewska

3. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza Samarytanie przy Gimnazjum nr 1 jest:

 • promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw uczniów na rzecz społeczności szkolnej  i środowiska lokalnego,
 • rozpowszechnianie idei wolontariatu,
 • przybliżenie różnych form działalności wolontariackiej,
 • uwrażliwianie na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka,
 • kształtowanie postawy współodpowiedzialności za los drugiego człowieka, niesienie pomocy ludziom potrzebującym,
 • kształtowanie postawy otwartości na nowe pomysły i sposoby działania,
 • przeciwdziałanie agresji, przemocy, patologii społecznej i wykluczeniu,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych, stresowych sytuacjach,
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru: punktualności, obowiązkowości, systematyczności, skrupulatności, bezinteresowności, wrażliwości,
 • rozwijanie umiejętności  komunikacji interpersonalnej,
 • wykształcenie postawy zgodnej z zasadami kodeksu moralnego.


4. Wolontariusze:

 • wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać i służyć innym, oferta uczestnictwa w Klubie skierowana jest do uczniów Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, nauczycieli;
 • zainteresowani zgłaszają się do szkolnego koordynatora wolontariatu w sali 29
 • osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na działalność wolontariacką,
 • działalność Klubu Wolontariusza opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności,
 • każdy członek Klubu kieruje się życzliwością i chęcią niesienia pomocy, troską o innych,
 • wolontariusz zna zasady działalności wolontariackiej i przestrzega ich,
 • każdy członek naszego Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być wzorem dla innych,
 • spotkania wolontariuszy odbywają się we środy o godz.  13
 • wolontariusz stara się być dobrym uczniem i nie opuszczać zajęć bez powodu, jego działalność charytatywna nie może odbywać się kosztem nauki.

5. Obszar działania:

 • środowisko szkolne,
 • środowisko lokalne,
 • każde miejsce, gdzie wolontariusz może pomóc.

 
6. Zakres działań.

 • Uczestniczyliśmy, bądź byliśmy organizatorami takich akcji jak:
 • Koncerty charytatywne na rzecz edukacji dzieci w Afryce z Zambii i Madagaskaru,
 • Zbiórki pieniędzy na stypendia dla dzieci w ramach Dzieł Nowego Tysiąclecia,
 • Zbiórki żywności dla ubogich rodzin,
 • Zbiórki ubrań i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Kijanach,
 • Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa pod hasłem "Duży i mały to sportowiec doskonały",
 • Bal przebierańców w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym w Łęcznej,
 • Projekt „Starsze Siostry”.


7. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza przypada 5 grudnia.


Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartośći ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia.

Jesteśmy po to, by pomagać innym.


  

   Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu

 


 

Bal karnawałowy w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej

Dnia 7 lutego 2017 r uczennice z Koła Wolontariatu wraz z opiekunami uczestniczyły w  Balu Karnawałowym w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym w Łęcznej.
Gimnazjalistki w zabawnych przebraniach zachęciły do tańca i wspólnej zabawy  wychowanków Ośrodka.


Spędzony miło czas na tej imprezie z pewnością zapadł w pamięć całej społeczności. Ponadto został przeprowadzony konkurs taneczno - ruchowy dla uczestników balu. Pod koniec spotkania rozdane zostały paczki ze słodkościami dla podopiecznych ORW, które zebraliśmy podczas akcji mikołajkowo-bożonarodzeniowej w całej szkle. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła zabawie sprawi, że na pewno jeszcze nie raz odwiedzimy naszych młodszych znajomych w ORW.
 Serdecznie dziękuję koleżankom za zaangażowanie oraz udział w balu.

Julia Tomaszewska


 

Jesteśmy tam, gdzie nas potrzeba!

W dniu 20.12.2016 przekazaliśmy dary do Domu Dziecka w Kijanach, które zebrali nasi uczniowie. Taka akcja organizowana jest co roku w naszej szkole. Jednak tym razem społeczność uczniowska wykazała się szczególną hojnością i zgromadziliśmy dużą ilość słodyczy. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy w imieniu Szkolnego Klubu Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego oraz podopiecznych Domu Dziecka.

Magda i Julka


 

My się bawimy - innym pomagamy, czyli VII edycja koncertu mikołajkowego


Dnia 6 grudnia 2016 r. w naszej szkole – Gimnazjum nr 1 odbył się CHARYTATYWNY KONCERT MIKOŁAJKOWY,  zorganizowany przez Szkolny Klub Wolontariatu, Samorząd Uczniowski oraz Spółdzielnię Uczniowską „Junior”. Koncert jest działaniem przeprowadzanym cyklicznie w ramach projektu "Serce sercu'', w którym wspieramy m.in. edukację Mario - chłopca z Madagaskaru.
W tegorocznym koncercie wystąpiły zespoły: DeLux, Wartość Bezwzględna, Nipper, Rozśpiewana Jedynka oraz soliści – absolwent naszego gimnazjum Kacper Pytka i uczennice Nikola Pecyńska, Zuzia Zwolak, Jola Brzostowska i Iga Arciszewska.

Dodatkowo przeprowadzono zbiórkę słodyczy, które trafią do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej, Centrum Samotnej Matki w Kijanach oraz potrzebujących uczniów naszego gimnazjum. Atmosfera podczas koncertu była bardzo radosna, a uczniowie rozśpiewani. 
W imieniu organizatorów oraz dyrekcji szkoły serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy poprzez zakup czapek mikołajkowych i zbiórkę słodyczy wsparli nasze przedsięwzięcie.


Podziel sie posiłkiem

W dniach 23-24 września 2016 r. Federacja Banków żywności wraz z firmą DANONE zorganizowały w Łęcznej kolejną edycję akcji „Podziel się Posiłkiem”. Jako wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu Samarytanie zbieraliśmy produkty żywnościowe w pięciu miejskich supermarketach. Produkty trafią do lokalnych organizacji, które na co dzień zajmują się opieką nad potrzebującymi dziećmi, m.in. do: świetlic, ognisk wychowawczych, domów samotnej matki oraz fundacji dla najuboższych rodzin.
Jak wynika z informacji zamieszczonej na internetowej stronie Banków Żywności z produktów zebranych podczas zbiórki żywności będzie można przygotować 700 000 posiłków.
Czy wiecie, że przez 13 lat w ramach Programu „Podziel się Posiłkiem” udało się przekazać już ponad 16 milionów ciepłych posiłków potrzebującym dzieciom?!


Warsztaty filmowe

Dnia 4 czerwca, w naszej szkole odbyły się warsztaty fotograficzno-filmowe. Naszym gościem była pani Grażyna Stankiewicz. Dziennikarka dała nam wskazówki jak robić profesjonalne zdjęcia. Następnie mieliśmy okazję sprawdzić nasze umiejętności i zrobiliśmy kilka ujęć. Potem wraz z naszą ekspertką omawialiśmy popełnione błędy. Pod koniec nasz gość zaprezentował nam film swojego autorstwa. Warsztaty były udane. Były niezwykle ciekawe i można się było wiele na nich nauczyć.


Trzecioklasisto

jeśli masz problem z wyborem przyszłego kierunku ksztaółcenia znajdź czas na zapoznaie się z fimikami pt Kotwice Kareiery . Miłego ogladania zyczy SKW "Samarytanie"

https://www.youtube.com/watch?v=oV5jOU25uK8
https://www.youtube.com/watch?v=lfbPjlwjVUg
https://www.youtube.com/watch?v=vo2mCurxL-0
https://www.youtube.com/watch?v=7i3Yv-ZuVLc
https://www.youtube.com/watch?v=B2qPq19WrLI
https://www.youtube.com/watch?v=oVjAgzEUw0s
https://www.youtube.com/watch?v=uNTWnqqGl7g&feature=youtu.be


 Nasi wolontariusze i przedszkolaki

04 czerwca 2016 r na stadionie  Górnika Łęczna odbyła się po raz czwarty Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa pod hasłem "Duży i mały to sportowiec doskonały". W tym roku grupa wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu  naszego gimnazjum brała udział po raz pierwszy w tej imprezie.
Uczniowie  klas 1a,1c ,2a,2ci 2e aktywnie włączyli sie do pomocy w organizacji imprezy . Był to również czas wspaniałej zabawy, przy czym niektórzy mieli okazję wykazać się swoimi talentami artystycznymi. Dziękujemy za wspólną  zabawę  i czekamy na przyszły rok.

 


 

 Pierwsza pomoc ratuje życie

7 marca br. w naszej szkole odbył się kurs pierwszej pomocy w ramach programu „Projektor”. Przeprowadził go zaproszony przez SKW ratownik medyczny - wolontariusz Łukasz Szczepaniak. Dowiedzieliśmy się, jak poprawnie zachować się w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia. Ważne jest, by uświadomić sobie, że to działanie ratuje ludzi, a nie sama wiedza. W praktyce sprawdziliśmy nasze umiejętności pod czujnym okiem profesjonalisty.
Przedstawiamy kilka bardzo przydatnych wskazówek, dotyczących pierwszej pomocy:
1.    Sprawdzamy, czy podczas udzielania pomocy jesteśmy w bezpiecznym miejscu.
2.    Podchodzimy do poszkodowanej osoby tak, by jeśli jest przytomna, zobaczyła nas.
3.    Próbujemy nawiązać z nią kontakt.
4.    Sprawdzamy, czy oddycha, prosimy kogoś w pobliżu, by wezwał pogotowie.
5.    Jeśli osoba poszkodowana oddycha, układamy ją w pozycji bocznej bezpiecznej.
6.    Jeśli nie oddycha, wykonujemy RKO (30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy).
Uważamy, że pokazy dotyczące pierwszej pomocy są niezwykle potrzebne i cieszymy się, że są organizowane w naszym gimnazjum. Mogą ocalić niejedno ludzkie życie.

Maciek i Paweł

 


 "Bal przebierańców w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym"

W dn. 29.01. 2016r. członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz  Szkolnego Klubu Wolontariatu po raz kolejny uczestniczyli w balu przebierańców w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym w Łęcznej.  Uczestniczyliśmy w zabawach przygotowanych przez panie pracujące z podopiecznymi Ośrodka. Były wspólne tańce i hulanki.
Tradycją stało się to, że co roku organizujemy paczki ze słodkościami i owocami dla podopiecznych Ośrodka.
Grupie uczniów działających na rzecz szkoły i lokalnego środowiska towarzyszyli uczniowie, którzy zaprezentowali program muzyczny o tematyce świątecznej przygotowany pod kierunkiem pana Mirosława Kozery.
Paczki ze słodkościami zostały ufundowane ze środków finansowych uzbieranych w trakcie trwania koncertu charytatywnego, który odbył się w naszej szkole w dn. 04.12.2015r.


 

 "Starsze siostry"

Już trzeci rok Szkolny Klub Wolontariatu „Samarytanie" i Koło Rękodzieła, oraz od roku szkolnego 2014/2015 Klub Miłośników Literatury uczestniczą w realizacji szkolnego  projektu współpracy z przedszkolem „Starsze Siostry”.

Relacja z realizacji projektu.


 Gala wolontariatu

 

 „Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.” 

                                                                             Kardynał Stefan Wyszyński

9 XII 2015r odbyła się Powiatowa Gala Wolontariatu w Łęcznej. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy III f Julia Piskorska i Wiktoria Piskorska.


 
Julia Piskorska mówi, że pomoc okazana innym daje jej radość i energię do życia.
1.    Działa w Szkolnym Klubie Wolontariatu „Samarytanie”. Była współorganizatorem:

 • Koncertów charytatywnych na rzecz dzieci z Afryki
 • Projektu Starsze Siostry mającego na celu rozbudzanie zamiłowanie do literatury wśród przedszkolaków.
 • Charytatywnego koncertu mikołajkowego dla chorej Zuzi
 • Kiermaszów ciast

2.    Jako prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży była jedną ze współorganizatorek:

 • Zbiórki pieniędzy na stypendia dla dzieci w ramach Dzieła Nowego Tysiąclecia
 • Zbiórki żywności dla ubogich rodzin, na święta
 • Zbiórki ubrań i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Kijanach
 • Opieki nad dziećmi porzuconymi u sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej

3.    Podejmuje także indywidualne działania:

 • Wyprowadza bezdomne psy ze schroniska dla zwierząt w Nowodworze
 • Pomagała autystycznemu chłopcu metodą 3i
 • Jest wolontariuszką w sztabie Światowych Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym


 Wiktoria Piskorska kontaktowa i otwarta, od 3 lat promuje bezinteresowną pomoc innym jako członek wolontariatu.
1.    Działa w Szkolnym Klubie Wolontariatu „Samarytanie”. Była współorganizatorem:

 • Zbiórek pieniędzy na edukację dzieci z Afryki
 • Zbiórek pieniędzy na rzecz domów dziecka, schronisk i Hospicjum Małego Księcia
 • Projektu „Starsze Siostry”
 • Trzech koncertów charytatywnych na rzecz edukacji dzieci w Afryce z Zambii i Madagaskaru
 • Kiermaszów ciast

2.    Ponadto:

 • Przygotowywała plakaty i gazetki zachęcające do bezinteresownej pomocy innym
 • Była członkiem projektu pt. „Mała ojczyzna, wspólna sprawa”
 • Przez dwa lata była członkiem Samorządu Uczniowskiego
 • Jest wolontariuszką na Światowe Dni Młodzieży 2016

 Daj dzieciom radość

 Dnia 9 grudnia 2015r  udałyśmy się jako przedstawicielki Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunką panią Haliną Sulimą-Zielik  do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach. Na ręce pani dyrektor  Agnieszki Korzeniewskiej, przekazałyśmy dary zebrane przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły w ramach akcji: „Daj dzieciom radość!”. Były to: maskotki, gry planszowe i słodycze. Miałyśmy możliwość obejrzenia pokojów wychowanków.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze spotkania.

Weronika Kowalczyk, Julia Sukniak  uczennice kl. 2a


 Mikołajkowy Koncert Charytatywny

Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?"
- Martin Luther King Jr.

Dnia 4 XII 2015r odbył się w naszej szkole VI  koncert charytatywno -mikołajkowy   zorganizowany przez Samorząd Szkolny, Szkolny Klub Wolontariatu i Spółdzielnię Uczniowską "Junior". Biletem wstępu był zakup czapki mikołajowej.


„Mała ojczyzna- wspólna sprawa”

 

W dniach 15, 22, 29 odbyły się w naszej szkole warsztaty edukacyjne w ramach II edycji projektu „Mała ojczyzna- wspólna sprawa”. Jest to wspólne przedsięwzięcie Fundacji BGK i Fundacji Rozwoju Wolontariatu.
Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z tematyką projektu oraz ideą wolontariatu. Jak wywierać wpływ na rzeczywistość wokół nas? Dlaczego o swoje miejsce zamieszkania warto dbać i być z niego dumnym? Do kogo się zwrócić, aby szybko i sprawnie zażegnać problem nurtujący lokalną społeczność? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszeli uczniowie tego Gimnazjum. Głównym celem tych spotkań było zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej.
Zwieńczeniem wiedzy uzyskanej podczas warsztatów będzie zorganizowanie gry miejskiej na terenie Łęcznej dnia 19 czerwca 2015 roku. Pozwala to na wyzwolenie w młodzieży większego poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz myślenia o swojej miejscowości jako miejscu, o które warto dbać i z którego należy być dumnym.

Zajęcia przeprowadziły wolontariuszki programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” Beata Praczyk, Malwina Malec i Justyna Dubiel
wraz z pomocą Szkolnego Opiekuna Projektu- Haliną Sulimą- Zielik.


Dnia 13 marca ruszył program współpracy z przedszkolem "Starsze siostry". Autorkami programu są dziewczyny ze szkolnego klubu wolontariatu oraz koła teatralno-recytatorskiego i koła rękodzieła.Na program składa się cykl 4 spotkań z grupami 5-cio, 6-latków z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej .

W czasie spotkań dziewczyny czytają maluchom bajki oraz wykonują z nimi różne ćwiczenia dydaktyczne.
Hasłem przewodnim pierwszego spotkania było – słoneczko. Wszyscy świetnie się bawili. Przedszkolaki z entuzjazmem wykonywały wszystkie zadania i były bardzo rozczarowane gdy przyszedł czas pożegnania. "Starsze siostry" też nie mogą doczekać się kolejnej wizyty.

Opiekunowie programu: Halina Sulima-Zielik, Maria Perzyńska- Kusiak


 W dn. 16 stycznia 2014r. członkowie  Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Samorządu Uczniowskiego po raz drugi zorganizowali Mikołajki dla podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej.
Grupie uczniów działających na rzecz szkoły i lokalnego środowiska towarzyszyli uczniowie, którzy zaprezentowali program muzyczny o tematyce świątecznej przygotowany pod kierunkiem pana Mirosława Kozery oraz pana Grzegorza Gomuły. Uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w balu przebierańców oraz w zabawach przygotowanych przez panie pracujące z podopiecznymi ośrodka. Były wspólne tańce i hulanki.
Paczki ze słodkościami zostały ufundowane ze środków finansowych uzbieranych w ramach akcji, jakie odbyły się w naszej szkole: koncert charytatywny połączony z kiermaszem ciast.

 SKW ''Samarytanie'' i SU dziękują społeczności uczniowskiej za włączenie się w doraźną akcję pomocy przedświątecznej dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły. Wykonaliśmy 33 paczki żywnościowe, które p. pedagog przekazała zainteresowanym osobom.

 


29.10. 2013 r. już po raz czwarty zagraliśmy koncert charytatywny, którego celem było uzyskanie funduszy na pomoc dla dzieci z Afryki oraz dla ciężko chorej Zuzi z Łęcznej. Jak zawsze mogliśmy liczyć na występy artystyczne naszych uczniów i absolwentów oraz gwiazdę wieczoru Dawida Kowalskiego.


Z ostatniej chwili ...
Zebraną kwotę 1352zł podczas koncertu charytatywnego przekażemy na konta potrzebujących dzieci .

 


24.10. 2013 r. p Halina Sulima-Zielik wzięła udział w seminarium dla nauczycieli-opiekunów szkolnych klubów wolontariusza pt: '' W stronę kultury...", organizowanym przez Lubelskie Centrum Wolontariatu we współpracy z Lubelskim Centrum Kultury.


9.10.2013 r. na zaproszenie opiekuna SKW - Pani Haliny Sulimy - Zielik odbyło sie spotkanie dla uczniów naszego gimnazjum z ks. Misjonarzem Janem Podgórniakiem, który od 28 lat pracuje na misji na Madagaskarze. Ksiądz Jan podziękował za wsparcie finansowe dla Mario, który dzięki naszej pomocy może kontynuować naukę w gimnazjum w Antananariwie.

 


Dnia 20 listopada 2012r. w naszej szkole odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez Szkolny Klub Wolontariatu pod opieką pani Haliny Sulimy – Zielik oraz Samorząd Uczniowski. Wstęp na imprezę kosztował 2 zł. Podczas koncertu odbył się również kiermasz ciast. Wszystkie uzyskane fundusze zostały przekazane na edukację dla dziewczynki z Zambii – Kate Mwanzi.

W tym roku oprócz naszych szkolnych zespołów pod opieką pana Mirosława Kozery i Grzegorza Gomuły wystąpili również uczestnicy z teleturnieju muzycznego – „Bitwa na głosy” z drużyny Beaty Kozidrak z Lublina. A byli to m.in. absolwenci naszej placówki: Natalia Nejman i Dawid Kowalski. Warto też wspomnieć, że Natalia wygrała również inny program muzyczny – „ Szansa na sukces”. Natalia, Dawid jak i pozostali śpiewali nie tylko w grupie, ale także solo. Publiczność była zachwycona występem gości i nagrodziła ich gromkimi brawami. Wszystkie występy wzbudziły entuzjazm wśród publiczności.
Mamy nadzieję, że tegoroczny koncert zachęci uczniów naszego gimnazjum do realizowania swoich pasji i marzeń. Przede wszystkim jednak cieszymy się, że koncert spełnił swój cel – zebrano kwotę 978,9 zł, na rzecz edukacji Kate z Zambii.

Wszystkim uczestnikom i dobroczyńcom serdecznie dziękujemy!!!!


 Wolontariat zbiera pieniądze na wsparcie dziecka z Afryki

Zambia to niewielki kraj w południowej Afryce. Od pięćdziesięciu lat trwa tam misja katolicka w mpunde. W tym roku społeczność uczniowska na prośbę Szkolnego Klubu Wolontariatu naszego gimnazjum zdecydowała o uczestnictwie szkoły w tej akcji.
Przez 5 kolejnych lat będziemy finansować edukację jednego dziecka, które rozpocznie naukę w szkole misyjnej. Koszt rocznego utrzymania to ok. 437 $ USA . W tym celu, w każdą ostatnią środę miesiąca, będzie przeprowadzana zbiórka pieniędzy wśród naszych uczniów. Oprócz tego 23 listopada 2011 r. organizujemy koncert charytatywny, na którym wystąpią między innymi trzy szkolne zespoły muzyczne, koło teatralne oraz kabaret. Do uczestnictwa w tej imprezie zaprosiliśmy również absolwentów naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że hojnie wspomożecie naszą akcję i będziecie aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach wolontariatu. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.mpunde.net w celu uzyskania dokładniejszych informacji.

Justyna i Monika

 


 

 Podziękowanie za wsparcie pieniężne edukacji Precious Kantondi z Mpunde w Zambii.


 

 

- Udział w akcji ogólnopolskiej "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" w środowisku szkolnym. Do akcji przystąpiły wszystkie klasy poprzez zakup wyznaczonych artykułów spożywczych. Zebrane dary zostały przekazane do PCPR w Łęcznej – listopad 2010r..

Współpraca z opiekunami kabaretu, zespołem muzycznym oraz świetlicą szkolną w celu przeprowadzenia akcji: "Mikołaj dla Wilkowa" – listopad 2010r.
W ramach akcji zebrano kwotę 1466,50 zł, którą w całości przekazano gimnazjum w Wilkowie.

W dniach 21 – 25.03.2011r przeprowadzona została akcja "W zdrowym ciele zdrowy duch", której celem było propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży gimnazjalnej. W związku z tym przygotowano gazetkę ścienną promującą ruch i zdrowe odżywianie, a każdego dnia uczniowie mogli skonsumować zdrowy produkt: sałatkę owocową, jabłko, marchew, sok owocowy, ciemne pieczywo.
Organizatorem akcji był Szkolny Klub Wolontariatu przy współpracy opiekunów świetlicy oraz psychologa i pedagoga szkolnego.

Dnia 13 czerwca 2011r. odbył się apel, na którym poruszona została problematyka związana ze zjawiskiem tolerancji. Celem spotkania było uświadomienie uczniom jak ważną rolę w życiu społecznym odgrywa wzajemna akceptacja i szacunek drugiej osoby. Nadrzędnym celem pierwszoklasistów było uwrażliwienie innych na to, aby posiadane przez nas słabości i ograniczenia nie stały się pryzmatem, przez który szufladkujemy i odrzucamy drugą osobę.

W miesiącu maj – czerwiec została przeprowadzona akcja "1zł na Hospicjum Małego Księcia" w Lublinie. Zebrana kwota 265,17zł została przekazana na rzecz chorych dzieci.

Członkowie SZKW przez cały rok szkolny współpracowali z dziećmi ze Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej "Caritas" działającej przy Parafii św. Marii Magdaleny oraz św. Barbary w Łęcznej.

 

 

 


Dziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
20-04-2018
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456


Powered by apemCMS - © 2006 APEM