Konkursy


Geograf Roku 2016/2017
Rozstrzygnięcie konkursu “Geograficzne łamigłówki” - 2016/2017

Geograf Roku 2015/2016
Powiatowy Konkurs Geograficzny „Od Bałtyku po Karpaty” - 2015/2016
Powiatowy Konkurs Geograficzny “Przez trzy Ameryki” - 2014/2015
Powiatowy Konkurs Geograficzny „W 80 dni dookoła Australii i Oceanii” 2013/2014
Geograf Roku 2012/2013
III Powiatowy Konkurs Geograficzny „Afryka od A do Z” - 2012/2013
II Powiatowy Konkurs Geograficzny „Europa bez granic” - 2011/2012
Akcja - Mamy rady na odpady - 2011/2012
Geograf Roku - 2011/2012
I Powiatowy Konkurs Geograficzny -"Azja kontynent kontrastów" - 2010/2011

 Geograf Roku 2016/2017

Już po raz szósty w naszej szkole został wybrany Geograf Roku.W rywalizacji o ten tytuł brali udział uczniowie z klas Ie i Id. Przez cały roku musieli zmierzyć sie z różnymi zadaniami i łamigłówkami geograficznymi, w ramach  szkolnego konkursu geograficznego.

Rozwiązując zdania uczniowie wykazali sie dużą znajomością tematu i umiejętnością poszukiwania informacji z różnych źródeł geograficznych.

Laureatami konkursu zostali :
I miejsce -   Natalia Kowalczyk     I d
II miejsce -  Andżelika Wójcik         I d
III miejsce - Katarzyna Hejno          I e
                      Norbert Olejnik            I d
IV miejsce - Marcelina Zakrzewska  I e

Gratuluję

Organizator: Anna Brudzińska


VII Powiatowy Konkurs Geograficzny “Geograficzne łamigłówki”

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia.


 

Geograf Roku 2015/2016

Laureatami  tegorocznej edycji szkolnego konkursu geograficznego „Geograf Roku” zostali :
I miejsce - Agnieszka Ganczaruk  kl. I e
II miejsce – Wiktoria Jasińska kl. I d
III miejsce – Michał Bojarski kl. I c

W konkursie w tym roku szkolnym wzięło udział 10 uczniów z klas I. Uczniowie  przez cały rok szkolny zmagali się w V etapach  z różnymi zadaniami geograficznymi, pogłębiając swoją wiedzę geograficzną, rozwijając umiejętności praktyczne zdobyte na lekcjach geografii  oraz  zainteresowania geografią -jako nauką. Nagrody zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

Gratuluję wszystkim.

Organizator- A. Brudzińska

 


IV Powiatowy Konkurs Geograficzny „W 80 dni dookoła Australii i Oceanii” 2013/2014

Zapraszamy do udziału w IV edycji Powiatowego Konkursu Geograficznego. W tym roku poświęcony on jest Australii i Oceanii i przeznaczony dla uczniów II i III klas gimnazjum zainteresowanych tematyką geograficzną.
Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy geograficznej, rozwijanie zdobytych na lekcjach geografii umiejętności praktycznego posługiwania się mapami znajdującymi się w atlasach szkolnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy oraz rozbudzanie zainteresowań uczniów geografią, kulturą i życiem społeczno-gospodarczym Australii i Oceanii.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

 

 


Geograf Roku 2012/2013

Dnia 19.06.2013 r. zakończył się całoroczny konkurs geograficzny "Geograf Roku".
Celem konkursu było m.in.: poszerzanie zainteresowań geograficznych uczniów, kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł.

Konkurs przebiegał w pięciu etapach. Podczas każdego etapu uczniowie musieli się zmierzyć z różnorodnymi zadaniami geograficznymi.


Geografem Roku 2012/2013 została uczennica kl IIa Sandra Filipiuk.
II miejsce zajęła Klaudia Król z klasy II a
III miejsce zajęła Aleksandra Brońska z klasy I d

Laureaci Szkolnego Konkursu Geograficznego otrzymają nagrody książkowe, fundowane przez Radę Rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Łęcznej podczas uroczystej gali z okazji zakończenia roku szkolnego.
Pomysłodawca i organizator konkursu gratuluje zwycięzcom i zaprasza chętnych w następnym roku szkolnym.

 


III Powiatowy Konkurs Geograficzny „Afryka od A do Z” - 2012/2013

Powiatowy Konkurs Geograficzny jest poświęcony kontynentowi afrykańskiemu i
przeznaczony jest dla uczniów II i III klas gimnazjum zainteresowanych tematyką geograficzną.
Zasadniczym celem konkursu jest aktywizacja uczniów, pogłębianie wiedzy geograficznej , rozwijanie zdobytych na lekcjach geografii umiejętności praktycznego posługiwania się mapami znajdującymi się w atlasach szkolnych, świadome podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy oraz rozbudzanie zainteresowań uczniów geografią,kulturą i życiem społeczno-gospodarczym Afryki .
Organizator zakłada, że uczestnicy wykażą się wiedzą wykraczającą poza podstawę programową .

I. Organizator konkursu
• Konkurs organizuje nauczyciel geografii – mgr Anna Brudzińska
• Nadzór organizacyjny i merytoryczny sprawuje Komitet Organizacyjny Konkursu Geograficznego, w skład którego wchodzą:
Przewodniczący: mgr Anna Brudzińska
Członkowie: mgr Grażyna Koperczak
• Adres Komitetu Organizacyjnego : Gimnazjum nr 1 w Łęcznej , ul Piłsudskiego 12

II. Zakres tematyczny konkursu
• Cechy środowiska przyrodniczego Afryki .
• Problemy społeczno – gospodarcze kontynentu.
• Walory przyrodnicze i kulturowe Afryki.
• Orientacja na mapie.
• Zadania związane z przeliczaniem czasu, skali, wysokości
• górującego Słońca, rozciągłości południkowej, równoleżnikowej.
• Ciekawostki.
Podstawowym źródłem informacji powinny być podręczniki do geografii, zeszyty ćwiczeń, dane statystyczne oraz atlas geograficzny.

III. Regulamin konkursu

1. Konkurs odbywa się w szkole organizatora.
2. Komitet Organizacyjny powołuje komisję jurorów spośród opiekunów uczniów.
3. Komitet Organizacyjny opracowuje test pisemny. Zadaniem uczestników jest rozwiązać test składający się z 21 zadań w ciągu 60 minut .
4. Po sprawdzeniu prac uczniów i podpisaniu protokołu następuje ogłoszenie wyników.
5. zajęciu miejsc decydować będzie suma punktów zdobytych przez uczestników konkursu.
6. W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów nastąpi dogrywka w formie ustnej.
7. Na zakończenie zostaną ogłoszone wyniki i wręczone okolicznościowe dyplomy i nagrody .
8. Zgłoszenie należy przesłać na adres szkoły lub za pomocą poczty internetowej: Anna.Brudzinska@gmail.com

IV. Terminarz konkursu
1. Zgłoszenie szkół do udziału – do 15 marca 2013r.
2. Konkurs odbędzie się - 22 marca 2013r. o godzinie 10:00 w gmachu Gimnazjum nr 1 w Łęcznej , ul. Piłsudskiego 12


Uprzejmie proszę aby uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie–"Afryka od A do Z „ dostarczyli w dniu konkursu wypełnione oświadczenie, dotyczące możliwości przetwarzania danych osobowych, podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Druk oświadczenia znajduje się na stronie szkoły Gimnazjum nr 1 Łęczna – zakładka Bliżej geografii ( konkursy) .

ZGŁOSZENIE

Gimnazjum w ................................................................. przystępuje do udziału
w III Powiatowym Konkursie Geograficznym pod hasłem
„ Afryka od A do Z „
Tym samym zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i zasad konkursu.


........................................... ........................................................ ...............................................

pieczęć szkoły podpis nauczyciela – opiekuna liczba uczestników..............................................., dnia. ..................................


Organizator : Gimnazjum Nr 1
im Króla Bolesława Chrobrego
21-010 Łęczna , ul. Piłsudskiego 12

Koordynator konkursu : Anna Brudzińska
e-mail Anna.Brudzinska@gmail.com

Oświadczenie rodziców


„Europa bez granic” - II Powiatowy Konkurs Geograficzny

Powiatowy Konkurs Geograficzny jest poświęcony kontynentowi europejskiemu i przeznaczony jest dla uczniów II i III klas gimnazjum zainteresowanych tematyką geograficzną.
Zasadniczym celem konkursu jest aktywizacja uczniów, świadome podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy oraz rozbudzanie zainteresowań uczniów geografią, kulturą i życiem społeczno-gospodarczym Europy.
Organizator zakłada, że uczestnicy wykażą się wiedzą wykraczającą poza wymogi programowe.

I. Organizator konkursu

 • Konkurs organizuje nauczyciel geografii – mgr Anna Brudzińska
 • Nadzór organizacyjny i merytoryczny sprawuje Komitet Organizacyjny Konkursu Geograficznego, w skład którego wchodzą:
 • Przewodniczący: mgr Anna Brudzińska
 • Członkowie: mgr Grażyna Koperczak
 • Adres Komitetu Organizacyjnego: Gimnazjum nr 1 w Łęcznej ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna.


II. Zakres tematyczny konkursu

 • Cechy środowiska przyrodniczego Europy,
 • Problemy społeczno – gospodarcze kontynentu,
 • Kontynent nowych państw,
 • Orientacja na mapie,
 • Podstawowe zadania związane z przeliczaniem czasu, skali, wysokości górującego Słońca, rozciągłości południkowej, równoleżnikowej.
 • Ciekawostki.

Podstawowym źródłem informacji powinny być podręczniki do geografii, zeszyty ćwiczeń, dane statystyczne oraz atlasy geograficzne.

III. Regulamin konkursu
1. Konkurs odbywa się w szkole organizatora.
2. Komitet Organizacyjny powołuje komisję jurorów spośród opiekunów uczniów .
3. Komitet Organizacyjny opracowuje test pisemny. Zadaniem uczestników jest rozwiązać test składający się z 30 zadań, który należy rozwiązać w ciągu 60 minut.
4. Po sprawdzeniu prac uczniów i podpisaniu protokołu następuje ogłoszenie wyników.
5. O zajęciu miejsc decydować będzie suma punktów zdobytych przez uczestników konkursu.
6. W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów nastąpi dogrywka w formie ustnej.
7. Na zakończenie zostaną ogłoszone wyniki i wręczone okolicznościowe dyplomy i nagrody.
8. Zgłoszenie należy przesłać na adres szkoły.

IV. Terminarz konkursu
1. Zgłoszenie szkół do udziału – do 19 marca 2012 r.
2. Konkurs odbędzie się - 29 marca 2012r. o godzinie 10:00


Geograf Roku 2011/2012

Już w październiku rozpocznie się kolejna edycja szkolnego konkursu geograficznego Geograf Roku.

Zakres tematyczny konkursu

 1. Nie zgub się w lesie - czytanie map.
 2. Ziemia pyłek we wszechświecie. I ty możesz liczyć jak Pitagoras.
 3. Dynamiczna planeta
 4. Środowisko przyrodnicze Polski.
 5. Geograficzne łamigłówki

Regulamin konkursu
Konkurs składa się z pięciu etapów.
co 2 miesiące uczniowie otrzymują zestaw do rozwiązana , związany z jednym z pięciu tematów konkursu,
w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I i II gimnazjum, otrzymane wyniki z poszczególnych etapów są sumowane na Karcie punktacji umieszczonej na tablicy w sali nr.17.
po zsumowaniu wszystkich wyników zostanie wybrany Geograf Roku, który z pozostałymi finalistami weźmie udział w konkursie powiatowym w 2013 r.

IV. Terminarz konkursu

1. I etap konkursu 24 X 2011 r.
2. II etap konkursu 21 XII 2011 r.
3. III etap konkursu 14 II 2012 r.
4. IV etap konkursu 16 IV 2012 r.
5. V etap konkursu 24 V 2012 r.


Czas potrzebny na rozwiązanie zadań - jeden tydzień.

Życzę powodzenia
Organizator - Anna Brudzińska


AKCJA
MAMY RADY NA ODPADY
2011/2012

Po raz kolejny od października w naszej szkole będzie prowadzona akcja zbierania makulatury.

Każdy z Was może wziąć udział w tej akcji.

 • Używanie papieru z makulatury pomaga w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, którego skutki odczuwają ludzie w Krajach Południa.
 • Kraje Południa doświadczane są przez ekstremalne skutki zmieniającego się klimatu od powodzi, przez silne burze aż po susze.
 • Ponad 70 milionów mieszkańców Bangladeszu, 22 milionów Wietnamczyków oraz 6 milionów Egipcjan jest zagrożonych powodziami związanymi z globalnym ociepleniem.
 • Zmiany klimatyczne pogłębiają nierówność w ochronie zdrowia i dostępie do dóbr, takich jak jedzenie i woda.
 • Jeszcze w tym wieku zmiana klimatu może spowodować brak dostępu do wody pitnej dla blisko 2 milionów ludzi.


Nasza szkoła może również, chociaż w niewielkim stopniu, odegrać ważna rolę w zapobieganiu ocieplania klimatu.

ZBIERAJĄC MAKULATURĘ ZMNIEJSZAMY ILOŚĆ WYCINANYCH LASÓW W AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ .

REGULAMIN AKCJI

 1. Akcja trwa od X- 2011r. do V-2012r.
 2. W akcji biorą udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.
 3. W każdy ostatni czwartek i piątek miesiąca do specjalnego kosza, ustawionego przy sali nr 02 należy przynieść zapakowaną i podpisaną makulaturę.
 4. Za każdy kilogram makulatury przyznajemy 1 pkt.
 5. Uczniowie którzy systematycznie zbiorą przez cały okres akcji największa ilość punktów zastaną nagrodzeni .
 6. Klasa , której uczniowie włączą się aktywnie do akcji zastanie nagrodzona.
 7. Podsumowanie akcji - VI -2012r.
 8. Wyniki comiesięcznej zbiórki makulatury będą podsumowane w formie KARTY PUNKTACJI.

Życzymy powodzenia

Koordynator akcji : Anna Brudzińska

Uczniowie: Anna Dąbrowska, Demetria Sobieszek, Patrycja Wojtuń, Kinga Mazurkiewicz, Justyna Kulczycka, Monika Kurek.


Konkursy organizowane w roku szkolnym 2010/2011

 1. Wiedza o OZE oświetli Twoją szkołę
 2. Geograf roku
 3. „Azja – kontynent kontrastów” - I Powiatowy Konkurs Geograficzny
 4. Akcja - "Mamy rady na odpady"

Autorski program koła geograficznego

Odkrywamy Lubelszczyznę
mgr Anna Brudzińska

:: więcej

Projekty

EtnoLog-zaloguj się na ludowo! to program edukacyjny łączący w sobie zainteresowanie kulturą ludową oraz rozwijanie umiejętności związanych z nowymi mediami.

Program EtnoLog skierowany jest do uczniów ze wszystkich rodzajów szkół z małych miejscowości. Chcemy, żeby uczniowie z niewielkich miasteczek i wsi przekonali się w jakim bogactwie kulturowym żyją, a następnie żeby swoimi spostrzeżeniami podzielili się z rówieśnikami z innych regionów Polski poprzez wirtualną, etnograficzną mapę Polski dostępną na serwisie EduTuba.

:: więcej

Konkursy

Geograf Roku 2016/2017
Rozstrzygnięcie konkursu “Geograficzne łamigłówki” - 2016/2017

Geograf Roku 2015/2016
Powiatowy Konkurs Geograficzny „Od Bałtyku po Karpaty” - 2015/2016
Powiatowy Konkurs Geograficzny “Przez trzy Ameryki” - 2014/2015
Powiatowy Konkurs Geograficzny „W 80 dni dookoła Australii i Oceanii” 2013/2014
Geograf Roku 2012/2013
III Powiatowy Konkurs Geograficzny „Afryka od A do Z” - 2012/2013
II Powiatowy Konkurs Geograficzny „Europa bez granic” - 2011/2012
Akcja - Mamy rady na odpady - 2011/2012
Geograf Roku - 2011/2012
I Powiatowy Konkurs Geograficzny -"Azja kontynent kontrastów" - 2010/2011

 

:: więcej

Wycieczki

Wycieczka do Muzeum Misyjnego w Lublinie - 04.10.2017r.
Lubelski Festiwal Nauki -"Nauka - między tradycją a współczesnością" - 26.09.2017r.

:: więcej

Komunikaty
:: więcejDziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
26-05-2018
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910


Powered by apemCMS - © 2006 APEM