WYCIECZKI


W ramach programu „Człowiek, klimat i środowisko naturalne” organizujemy wycieczki nawiązujące do tematyki aktualnie realizowanej edycji programu. Wycieczki dla uczestników programu są nieodpłatne, poza niewielkimi dopłatami związanymi z wyżywieniem – czego sponsor nie pokrywa. 

Organizacja  wyjazdu  przyrodniczego do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i Muzeum Nadwiślańskiego Oddział Przyrodniczy.

Wyjazd odbył się 3 czerwca 2016 roku. W wyjeździe uczestniczyły 44 osoby: 41 uczniów i 3 opiekunów. Celem wyjazdu było:
•    poznanie środowiska przyrodniczego Kazimierza Dolnego,
•    upowszechnienie zasad ochrony przyrody i umiejętności  korzystania ze środowiska,
•    obserwowanie piękna przyrody,
•    ukazanie korzyści jakie płyną z szacunku człowieka do przyrody.

     Głównym punktem wyjazdu było zwiedzanie  Oddziału Przyrodniczego  Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz przejście ścieżką edukacyjną Korzeniowy Dół. Młodzież szkolna uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników oddziału przyrodniczego muzeum. Z racji ilości osób zajęcia te odbyły się  zamiennie w dwóch turach. W pierwszej turze   młodzież  pod czujnym okiem przewodników obejrzała stałe wystawy muzeum w drugiej udała się na spacer po ścieżce edukacyjnej.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli bardzo usatysfakcjonowani profesjonalnym  sposobem prowadzenia zajęć. Poziom merytoryczny oraz sposób prowadzenia zajęć  uznali za bardzo wysoki. Uczniowie szczególnie zainteresowani byli żywymi okazami bezkręgowców oraz prehistorią tego terenu. Za jedną z ważniejszych i najciekawszych ekspozycji uznali tą, która dotyczyła paleontologii. Również w sposób bardzo interesujący zostały przedstawione młodzieży mechanizmy tworzenia wąwozów lessowych i specyfiki terenu. Ważnym aspektem był fakt omówienia wpływu  rolnictwa i gospodarczej  działalności człowieka  na kształtowanie się tych terenów i powstawanie wąwozów. Podczas wędrówki ścieżką dydaktyczną uczniowie zapoznali się z charakterystyczną fauną i florą Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz specyfiką geologiczną terenu. Bardzo miłym zaskoczeniem dla uczestników wyjazdu było zakończenie go  mini konkursem w którym najbardziej uważni uczniowie zdobyli miłe upominki ufundowane przez Nadwiślańskie Muzeum.
Każdy z uczestników wyjazdu przyrodniczego otrzymał przewodnik po ekspozycji muzeum „Tajemnice wymarłego świata”.

 


Wycieczka przyrodnicza do Roztoczańskiego Parku Narodowego


Wycieczka odbyła się w dniu 2 czerwca 2015 r. Celem wycieczki było zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego jako jednej z form ochrony przyrody. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Muzealno – Ekologicznym oraz zajęciach terenowych. Wszyscy  przeszli ścieżką dydaktyczną Bukowa Góra oraz Stawy Echo. Podczas wędrówki zapoznali się z zasadami funkcjonowania ekosystemu leśnego,  - poznali jego rodzaje ( bór sosnowy, bór jodłowy, łęg jesionowo – olszowy) oraz  znaczenie lasu dla utrzymania równowagi wodnej i klimatycznej dla sąsiadujących obszarów.
Oprócz podziwiania piękna przyrody nieożywionej uczniowie poznali wiele charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt występujących na tym obszarze. Niezapomnianą atrakcją dla młodzieży było bliskie spotkanie z Konikami polskimi, które chętnie przybiegały i dawały się karmić świeżo zerwaną trawą. Ponadto udało się zaobserwować Trzciniaka  - ptaka pod ścisłą ochroną oraz młodego padalca. Uczniowie uzyskali również wiele informacji na temat historycznych i współczesnych sposobów wykorzystywania lokalnej roślinności w lecznictwie, gospodarstwie domowym i przemyśle. Ważnym aspektem wycieczki było także nawiązanie do wydarzeń historycznych jakie rozegrały się na tym terenie - m in. do pacyfikacji wsi Sochy   w 1945 r. W wycieczce uczestniczyło 34 uczniów i trzech opiekunów.Wycieczka edukacyjna do Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej we Włodawie

W dniu 13 czerwca 2014 r. uczniowie zainteresowani meteorologią uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej we Włodawie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z działaniem przyrządów pomiarowych takich jak: wiatromierz, deszczomierz, psychrometr Augusta. Poznali sposoby pomiaru temperatury gruntu, stopnia zachmurzenia nieba. Duże zainteresowanie uczniów wzbudził heliograf zarówno współczesny jak i jeszcze do niedawna używany z paskami wskaźnikowymi, na których skupione przez soczewkę promienie słoneczne wypalały ślad informujący o czasie nasłonecznienia. Również duże zainteresowanie wzbudziły baseny służące do pomiaru wilgotności powietrza oraz możliwość samodzielnego określania rodzaju chmur i nadchodzących zjawisk burzowych. Po zwiedzeniu ogródka uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami opracowywania danych i przesyłania ich do centrum informacji. Na zakończenie wizyty w Stacji Meteorologicznej uczniowie mogli obejrzeć historyczne przyrządy stosowane kiedyś do zapisywania wartości ciśnienia atmosferycznego – stary barometr i barograf, które działają do dnia dzisiejszego. Wizyta uczniów w Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej we Włodawie miała podwójny wymiar. Po pierwsze uczniowie mogli skonfrontować własną metodykę zbierania danych w szkolnym ogródku meteorologicznym z tą stosowaną przez profesjonalistów. Po drugie mogli upewnić się, że wykonywane przez nich pomiary są rzetelne i mają wartość naukową.


 Wycieczka tematyczna do Poleskiego Parku Narodowego pod hasłem „Piękno przyrody dla przyszłych pokoleń”


Jak piękną i dziewiczą przyrodę mamy w naszym regionie uczniowie naszej szkoły oraz Gimnazjum nr 1 w Milejowie mogli przekonać się podczas wycieczki do PPN. Wycieczka odbyła się w dniu 31 maja 2012 r. Uczestnicy przeszli ścieżką edukacyjną „Dąb Dominik” nazwaną na cześć zasłużonego dla ochrony przyrody profesora UMCS Dominika Fijałkowskiego. Ścieżka prowadzi przez różne typy lasów oraz torfowiska do jeziora Moszne. W trakcie marszu uczniowie obejrzeli różne typy lasów – grąd niski, ols i bór bagienny oraz charakterystyczne gatunki flory jak: wierzba lapońska, brzoza niska, rosiczka okrągłolistna, modrzewica zwyczajna i inne. Niektórym udało się dostrzec uciekającą przed grupą jaszczurkę. Ponadto słychać było śpiew ptaków, które jeżeli przechodzono blisko ich gniazd głośno ćwierkały odstraszając potencjalnych intruzów. Jednak świat zwierząt Poleskiego Parku Narodowego był dla uczestników wycieczki mniej dostępny – zwierzęta po prostu uciekały przed stosunkowo dużą grupą młodzieży. Można było natomiast zauważyć ślady ich pobytu jak np. kuźnię dzięcioła czyli miejsce w drzewie w które dzięcioł wkłada szyszkę, obiera ją i wyjada nasiona. Każdy z uczestników otrzymał przewodnik po PPN.
Wycieczka była ważnym przeżyciem dla uczestników. Ukazała wartość przyrody jakiej na co dzień nie dostrzega się. O tym, że była piękna i wzruszająca zaświadczą za pewne zdjęcia jakie wykonywali uczniowie na inspirowany słowami Jana Pawła II Powiatowy Konkurs Fotograficzny pod hasłem: „Piękno tej Ziemi...”


Wycieczka tematyczna do Wólki Bieleckie (Choina – Horodyszcze)

Nawiązując do hasła II edycji programu – „Dzieje i obrzędy pogodą pisane” zorganizowano wycieczkę do grodu słowiańskiego. Wycieczka miała na celu poprzez zabawę i aktywny udział w warsztatach uświadomić młodzieży nierozerwalny związek człowieka z przyrodą, ukazać przyrodę jako dobro konieczne oraz wzbudzić szacunek i respekt wobec sił natury.
Program wycieczki uwzględniał: warsztaty poświęcone rytuałom i obrzędom związanym ze zjawiskami przyrodniczymi, kultem przyrody, łowiectwem i zbiorami a także sezonowością. Uczniowie w tym dniu uczestniczyli w Święcie Młodej Brzozy starosłowiańskim rytuale czczącym siły budzącej się do życia natury. Miłym przerywnikiem w zajęciach było uczestnictwo w ognisku, gdzie smażyliśmy ekologiczne kiełbaski – bez konserwantów i sztucznych dodatków.
Udział w warsztatach i starosłowiańskich świętach uzmysłowił uczestnikom, że Słowianie byli ludźmi o wysokiej świadomości ekologicznej. Traktowali przyrodę z szacunkiem, wyrażając to w wierzeniach, ceremoniach i rytuałach. Poprzez swoją postawę i sposób życia chronili bioróżnorodność przyczyniając się do jej rozwoju.
Wycieczka odbyła się w dniu 13 czerwca 2011r. uczestniczyło w niej 35 uczniów oraz 3 nauczycieli opiekunów.
Wycieczkę sponsorował WFOŚ i GW w Lublinie i Gmina Łęczna.


 

 


Dziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
21-05-2018
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910


Powered by apemCMS - © 2006 APEM