EWD- Edukacyjna wartość dodana


Czym jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?

      Metoda EWD to techniki statystyczne, które pozwalają zmierzyć wkład wniesiony przez szkołę w rozwój ucznia. Żeby ją zastosować, konieczne są przynajmniej dwa pomiary osiągnięć – na początku etapu edukacyjnego i na jego zakończenie. W odniesieniu do gimnazjum jest to wynik sprawdzianu pisanego na zakończenie nauki w klasie szóstej szkoły podstawowej, jako miara na wejściu oraz wynik uzyskany na egzaminie gimnazjalnym, jako miara na wyjściu.
       Dostępne kalkulatory EWD umożliwiają:
– prześledzenie rozwoju indywidualnego każdego ucznia w zakresach badanych na egzaminie gimnazjalnym(historia i wiedza o społeczeństwie, język polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka) - EWD ucznia,
– zbadanie przyrostu wiedzy klasy/grupy uczniów, a tym samym osiągnięć nauczycieli uczących - EWD klasy/grupy,
– zmierzenie przyrostu wiedzy wszystkich uczniów z analizowanego rocznika – EWD szkoły.
       EWD podaje się jako wartość liczbową dodatnią(w przypadku przyrostu wiedzy)lub ujemną (w przypadku regresu).
      Metoda ta pozwala ocenić jakość pracy szkoły nie poprzez surowy wynik punktowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym, lecz w oparciu o przyrost wiedzy uczniów.
      Dodatkowym źródłem informacji o jakości pracy szkoły są trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów, które w graficzny, syntetyczny sposób charakteryzują gimnazja, łącząc wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania.
      W zależności od pozycji zajmowanej przez szkołę na osi współrzędnych może być ona oceniona jako szkoła: sukcesu, wspierająca, wymagająca pomocy, niewykorzystanych możliwości.

http://gimnazjum.ewd.edu.pl/
Dziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
20-04-2018
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456


Powered by apemCMS - © 2006 APEM