Trudne wybory- Szkolny Ośrodek Kariery


W tym roku szkolnym gościmy w naszym gimnazjum doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Lublinie. Doradcy odbyli szereg spotkań z uczniami ze wszystkich klas. Uczniowie zapoznani zostali z nowoczesną, multimedialną informacją o zawodach uczestnicząc w warsztatach z zakresu poradnictwa zawodowego. We wszystkich klasach doradcy zawodowi z każdego tematu przeprowadzili 2 godzinne warsztaty.W klasach pierwszych odbyły się warsztaty:
1.Praca w grupie:
- Analiza i podejmowanie ról grupowych.
- Współpraca a rywalizacja.
2. Komunikacja interpersonalna.
- komunikacja typu „ ja” i „ty”.

W klasach drugich odbyły się warsztaty:
1.Jak mówić nie- asertywność .
2.Kreatywny umysł.

W klasach trzecich odbyły się warsztaty:
1.Preferencje i predyspozycje zawodowe.
2. Planowanie kariery zawodowej.
3. Komunikacja interpersonalna.
4. Asertywność.
5. Kreatywny umysł.

MCIZ świadczą usługi dla młodzieży uczącej się oraz młodzieży poszukującej pracy w zależności od różnego rodzaju sytuacji i trudności w jakich się znajdują; udzielają porad zarówno w formie stacjonarnej, jak i mobilnej z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek. W województwie lubelskim działa sieć 4 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej (Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Zamość). Do ich dyspozycji pozostają 4 charakterystyczne żółte samochody z logotypami OHP i MCIZ, ułatwiające doradcom zawodowym dotarcie do młodzieży z małych miejscowości i wsi. Głównym celem powstania mobilnych jednostek jest zwiększenie dostępu młodzieży mieszkającej poza większymi miejscowościami do korzystania z profesjonalnej pomocy w określaniu celów edukacyjnych i zawodowych.
System Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej ma za zadanie wyrównywanie szans rozwojowych, przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży według standardów rozwiązywania tych problemów przyjętych w Unii Europejskiej.
- Usługi MCIZ są otwarte i dostępne dla całej populacji młodzieży w wieku 15-25 lat:
- uczniów i absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
- młodzieży bezrobotnej, która ma problemy z zaistnieniem na rynku pracy;
- młodych ludzi, którzy wypadli z systemu edukacji przed ukończeniem szkoły i nie mają wyuczonego zawodu;
- uczestników stacjonarnych i mobilnych form aktywizacji prowadzonych przez jednostki działające w ramach systemu Ochotniczych Hufców Pracy.
Głównym celem działań Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej jest umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy, poprzez:
- udostępnienie młodzieży informacji zawodowych, multimedialnych programów komputerowych, informacji z rynku pracy, specjalnych zeszytów ćwiczeń, treningów, szkoleń, kursów umiejętności, narzędzi i metod planowania kariery, informacji o możliwych ścieżkach kształcenia;
- dotarcie do środowisk pozbawionych dostępu do usług informacji i poradnictwa zawodowego i uzyskanie przez młodzież tam zamieszkałą wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych, umiejętności aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego adekwatnie do swojego osobistego potencjału.
Podstawową metodą pracy doradców zawodowych MCIZ w pracy z młodzieżą w ramach poradnictwa indywidualnego jest rozmowa doradcza, przebiegająca zgodnie ze ściśle określonymi fazami i z wykorzystaniem specyficznych technik. Mobilne Centra Informacji Zawodowej stanowią podwalinę pod budowę ogólnopolskiego systemu informacji, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla młodzieży - pod nazwą Młodzieżowe Centra Kariery.
Każde z Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej zatrudnia dwóch profesjonalnych doradców zawodowych. W celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług opracowano spójne zasady funkcjonowania MCIZ, do których zaliczają się:
1. Mobilność - aktywne docieranie do miejscowości oddalonych od większych miast,
2. Dostępność usług dla całej populacji młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem i troską o młodzież zagrożoną marginalizacją i wykluczeniem społecznym), ale także dla wszystkich innych osób zgłaszających potrzebę ich uzyskania,
3. Dobrowolność korzystania z usług,
4. Możliwość w pełni anonimowego i niezależnego korzystania z usług,
5. Równość w dostępie do usług bez względu na narodowość, płeć, wyznanie, przynależność do organizacji politycznych i społecznych oraz innych okoliczności,
6. Swoboda wyboru – klient jest aktywnym podmiotem planującym swój rozwój zawodowy,
7. Bezpłatność korzystania z usług,
8. Poufność i ochrona danych osobowych.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Lublinie
działa przy Centrum Edukacji i Pacy Młodzieży w Lublinie
20-010 Lublin.
Graniczna 13/1
tel./fax (81) 532-62-56 mcizlublin@ohp.pl


Dziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
17-03-2018
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311


Powered by apemCMS - © 2006 APEM