Centrum Dobrego Wychowania


Świetlica profilaktyczno-wychowawcza
„Centrum Dobrego Wychowania”


 

Witajcie Drodzy Uczniowie !!!

W nowym roku szkolnym 2016/17 na chwilę relaksu i rozwijające zajęcia zapraszamy do
Centrum Dobrego Wychowania !

 

 


Konkurs Logo „Centrum Dobrego Wychowania”

 


W bieżącym roku szkolnym odbył się konkurs na graficzne Logo „Centrum Dobrego Wychowania”.
Dziękuje pani Agnieszce Grudzień za zmotywowanie i pomoc uczniom biorącym udział w konkursie.  Gratulujemy Kacprowi Starzyńskiemu oraz Mateuszowi Mederskiemu za stworzenie SUPER logo dla naszej Świetlicy.

 

 

 


Turniej bilardowy


Warsztaty z kultury wsi

 W Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej od 2002r. działa świetlica profilaktyczno – wychowawcza „Centrum Dobrego Wychowania”, prowadzona społecznie przez pedagoga szkolnego p. Joannę Kłodzińską i psychologa szkolnego p. Agnieszkę Pieczyńską w oparciu o autorski program oraz z wykorzystaniem zajęć z programów profilaktycznych -„Drugi Elementarz – Czyli Program Siedmiu Kroków” oraz „Spójrz inaczej”.

Program świetlicy składa się z dwóch bloków zajęć: profilaktyczno – wychowawczego i sportowo- rekreacyjnego.
Głównym zadaniem „Centrum” jest zapobieganie niewłaściwym zachowaniom uczniów, demoralizacji, wagarom, sięganiu po używki poprzez eliminację zachowań agresywnych i patologicznych, podnoszenie kultury bycia, wdrażanie pozytywnych wzorców zachowań, promowanie zdrowego stylu życia, a także integrowanie społeczności uczniowskiej. W ramach funkcjonującego „Centrum” uczniowie mają zagospodarowany czas wolny, mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, korzystać z pomocy dydaktycznych i wyposażenia.
Centrum odwiedza bardzo duża grupa uczniów, co jest wyznacznikiem potrzeby jego funkcjonowania.

Działania skierowane są również do rodziców uczniów. Planujemy szkolenia dotyczące wpływu substancji psychoaktywnych na organizm człowieka oraz promocji zdrowego stylu życia. Chcemy zorganizować piknik rodzinny.
Zaplanowaliśmy zorganizowanie wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych, wyjazdów do kina oraz zorganizowanie konkursów - dotyczących zdrowego stylu życia, zagrożeń płynących ze środków uzależniających szczególnie alkoholu, wiedzy o prawie szkolnym. Uczniowie mają możliwość wziąć udział w konkursach plastycznych i konkursach na prezentacje multimedialne. W ramach zajęć z preorientacji zawodowej chcemy przeprowadzić warsztaty zawodoznawcze.
Zajęcia w „Centrum Dobrego Wychowania” odbywają się trzy razy w tygodniu przez 2 godziny zegarowe. W roku szkolnym 2014/2015 do realizacji zaplanowanych jest 216 godzin zajęć (zajęcia z uczniami, rodzicami i nauczycielami), w tym z uczniami 14 godzin warsztatów dotyczących profilaktyki antyalkoholowej, szkolenie dla rodziców i spotkanie szkoleniowe dla rady pedagogicznej dotyczące profilaktyki zachowań (agresja) i profilaktyki uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki).
Zajęcia w świetlicy profilaktycznej wspomagają oddziaływania wychowawcze szkoły.
Do głównych zadań świetlicy należy: zapewnienie opieki, wspomaganie rodziny w procesie wychowawczym, uczenie dzieci kultury słowa, prawidłowego zachowania i współdziałania, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, zapobieganie uzależnieniom, kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności, przygotowanie do trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia a także zachowań asertywnych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Na zajęciach dużo uwagi i czasu poświęcamy też uczeniu ciekawego spędzania czasu wolnego, gospodarowania czasem, zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, pokonywania stresu i przykrych emocji.

Rodzaj zajęć zarówno socjoterapeutycznych jak i dydaktycznych dostosowany jest
do trudności dziecka oraz zaburzeń w jego relacjach z otoczeniem, w tym również w środowisku rodzinnym. W grupie znajdują się dzieci o różnych doświadczeniach życiowych i typach zaburzeń, dzięki czemu mogą poznawać siebie i innych. Organizowane zajęcia mają za zadanie zaspakajanie ważnych potrzeb emocjonalnych dzieci, stanowią alternatywę ich dotychczasowych przeżyć i doświadczeń, pomagają zmienić negatywne sądy poznawcze na temat siebie i świata oraz towarzyszące im wzorce zachowań.
Program zajęć zawiera treści profilaktyczno-wychowawcze oraz zestaw wielu gier i zabaw, zajęć plastycznych oraz relaksacyjnych o ustalonych celach i przebiegu. Wybór takiej formy zajęć czyni spotkania grupy atrakcyjnymi dla młodzieży i ułatwia im uwalnianie od napięć i negatywnych emocji poprzez zabawę. Ważne jest zatem wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa i umożliwianie im doznawania przyjemności płynącej ze swobodnej zabawy, śmiechu, braku napięcia emocjonalnego.
Każdy uczeń uczęszczający do świetlicy może liczyć na pomoc w nauce i pomoc
w rozwiązywaniu jego problemów szkolnych, rodzinnych, problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, problemów z samoakceptacją. Świetlica to także miejsce, gdzie uczniowie mogą pożytecznie spędzać czas wolny, rozwijać zainteresowania i uzdolnienia, uczestniczyć w zajęciach sportowych, plastycznych, mogą prezentować swoje zainteresowania muzyczne, mogą oglądać filmy edukacyjne.
W świetlicy obowiązują ustalone wspólnie zasady zachowania, które zostały zaakceptowane przez uczniów (Regulamin CDW, zgoda rodziców). Świetlica obejmuje swą opieką grupę 20-25 uczniów. W zajęciach mogą również uczestniczyć pozostali uczniowie gimnazjum. Udział uczniów jest zupełnie dobrowolny, zależy tylko od ich wyboru i chęci udziału w zajęciach. Ważne jest to, aby uczeń chciał wziąć udział w pracy.

Świetlica działa od roku 2002, nauczyciele od początku prowadzą zajęcia społecznie
- ważniejsza jest satysfakcja z działania, efekt końcowy w postaci poprawy zachowania ucznia, jego funkcjonowania w szkole, poprawy relacji w rodzinie, poprawy ocen, frekwencji oraz zapobiegania sięganiu przez uczniów po środki uzależniające.
Niejednokrotnie uczniów dzieli środowisko z jakiego pochodzą, a łączą symptomy demoralizacji - złe zachowanie, palenie papierosów, agresja, nietolerancja, sięganie
po alkohol. Uczniowie przejawiają głównie zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne, mają problemy z nauką szkolną, wagarują, sięgają po używki, mają problemy adaptacyjne i osobowościowe - obniżona samoocena i zaburzony obraz własnej osoby, wulgarnie i agresywnie zachowują się w stosunku do rówieśników oraz dorosłych.

Dobór treści i metod pracy staramy się tak modyfikować, aby dawał młodzieży możliwość osiągania sukcesów oraz pobudzał ich do aktywności i chęci brania udziału w zajęciach, dlatego wykorzystujemy aktywne metody pracy (burza mózgów, dyskusja, odgrywanie scenek) oraz pogadanki, warsztaty, analizę przypadków.

Bardzo serdecznie zapraszamy Rodziców do wspólnego spędzania czasu korzystając z bilarda, piłkarzyków czy gier interaktywnych i planszowych!

Dziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
20-04-2018
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456


Powered by apemCMS - © 2006 APEM