Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12
Rok szkolny: 2017-2018

Oddziały (klasy)
Nauczyciele
Sale szkolne
Ogólne plany
Flash version
Ogólny plan lekcji dla klas

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12
Rok szkolny: 2017-2018

Ogólny plan lekcji dla klasPoniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2A che
AC
23
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
mat
AJ
25
Cała klasa
jp
DC
15
Cała klasa
biol
GK
15
Cała klasa
g.w.
MF
5
Cała klasa
j.an
JJ
28
a1


jp
DC
15
Cała klasa
j.n.
MG
26
n1
geo
GK
14
Cała klasa
mat
AJ
25
Cała klasa
wf
JC

Cała klasarel
GP
7
Cała klasa
inf
GK
18
gr1
j.an
JJ
26
a1
wf
JC

Cała klasa
jp
DC
15
Cała klasa
his
SA
5
Cała klasajp
DC
15
Cała klasa
rel
GP
7
Cała klasa
biol
GK
14
Cała klasa
geo
GK
17
Cała klasa
mat
AJ
23
Cała klasa
che
AC
14
Cała klasamat
AJ
23
Cała klasa
j.n.
MG
19
n1
his
SA
5
Cała klasa
j.an
JJ
26
a1
wf
JC

Cała klasa
jp
DC
15
Cała klasa
gr
GR
27
gr

j.an
MF
5
a2j.n.
IS
16
n2
inf
KS
27
gr2
j.an
MF
28
a2
j.n.
IS
26
n2

j.an
MF
28
a2


śpi
MK
7
śpi


git
MK
7
git

ml
GR
20
mlkl
MK
7
kl2B che
AJ
25
Cała klasa
wf
JC

Cała klasa
inf

27
gr1
jp
JB
16
Cała klasa
mat

19
Cała klasa
rel
GP
7
Cała klasa
j.n.
MG
26
n1biol
ME
14
Cała klasa
j.an
NO
8
a1
jp
JB
16
Cała klasa
his
SA
5
Cała klasa
geo
GK
17
Cała klasamat

19
Cała klasa
che
AJ
23
Cała klasa
rel
GP
7
Cała klasa
j.an
NO
14
a1
jp
JB
16
Cała klasa
wf
JC

Cała klasa


wf
JC

Cała klasa
geo
GK
17
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa
biol
ME
14
Cała klasa
mat

19
Cała klasaj.n.
MG
19
n1
his
SA
5
Cała klasa
j.an
NO
28
a1
mat

25
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa
g.w.
JB
16
Cała klasa
gr
GR
27
gr

inf
GK
18
gr2


j.n.
MG
26
n2

j.an
MF
28
a2

j.an
MF
28
a2j.n.
MG
26
n2
j.an
MF
8
a2śpi
MK
7
śpi

j.n.
IS
29
n3
j.an
JJ
7
a3git
MK
7
git

j.an
JJ
26
a3


j.n.
IS
26
n3

j.an
JJ
25
a3


ml
GR
20
mlkl
MK
7
kl2C jp
AG
8
Cała klasa
mat

19
Cała klasa
wf
KP

Cała klasa
inf
GK
18
gr1
biol
ME
14
Cała klasa
g.w.
GK
15
Cała klasa
j.n.
MG
26
n1his
SA
5
Cała klasa
j.an
NO
8
a1
geo
GK
8
Cała klasa
rel
GP
15
Cała klasa
jp
AG
8
Cała klasajp
AG
16
Cała klasa
mat

19
Cała klasa
che
AC
24
Cała klasa
j.an
NO
14
a1
wf
KP

Cała klasa
rel
GP
7
Cała klasa


geo
GK
17
Cała klasa
wf
KP

Cała klasa
biol
ME
5
Cała klasa
mat

19
Cała klasa
his
SA
5
Cała klasa
jp
AG
8
Cała klasaj.n.
MG
19
n1
fiz
KR
24
Cała klasa
j.an
NO
28
a1
che
AC
23
Cała klasa
mat

25
Cała klasa
jp
AG
8
Cała klasa
gr
GR
27
gr


inf

27
gr2

j.n.
MG
26
n2

j.an
MF
28
a2

j.an
MF
28
a2j.n.
MG
26
n2
j.an
MF
8
a2śpi
MK
7
śpi

j.n.
IS
29
n3
j.an
JJ
7
a3git
MK
7
git

j.an
JJ
26
a3


j.n.
IS
26
n3

j.an
JJ
25
a3


ml
GR
20
mlkl
MK
7
kl2D biol
ME
14
Cała klasa
jp
AG
8
Cała klasa
his
HS
29
Cała klasa
wf
KP

Cała klasa
mat
AS
25
Cała klasa
j.an
JJ
28
a1


geo
AB
17
Cała klasa
j.n.
MG
26
n1
mat
AS
23
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
jp
AG
8
Cała klasa
g.w.
ME
14
Cała klasainf
GK
18
gr1
jp
AG
16
Cała klasa
j.an
JJ
26
a1
wf
KP

Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa
rel
GP
7
Cała klasawf
KP

Cała klasa
biol
ME
14
Cała klasa
geo
AB
17
Cała klasa
jp
AG
8
Cała klasa
mat
AS
25
Cała klasa
his
HS
29
Cała klasamat
AS
25
Cała klasa
j.n.
MG
19
n1
rel
GP
7
Cała klasa
j.an
JJ
26
a1
jp
AG
8
Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa
gr
GR
27
gr

j.an
MF
5
a2j.n.
IS
16
n2inf

27
gr2

j.an
MF
28
a2
j.n.
IS
26
n2

j.an
MF
28
a2


śpi
MK
7
śpi


git
MK
7
git

ml
GR
20
mlkl
MK
7
kl2E mat

19
Cała klasa
che
AJ
25
Cała klasa
jp
DC
15
Cała klasa
wf
JC

Cała klasa
g.w.
AB
17
Cała klasa
j.n.
MG
26
n1jp
DC
15
Cała klasa
j.an
NO
8
a1
wf
JC

Cała klasa
geo
AB
17
Cała klasa
rel
GP
5
Cała klasabiol
ME
14
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
mat

19
Cała klasa
j.an
NO
14
a1
inf
GK
18
gr1
jp
DC
15
Cała klasa
his
SA
5
Cała klasa


rel
GP
7
Cała klasa
wf
JC

Cała klasa
jp
DC
15
Cała klasa
geo
AB
15
Cała klasa
mat

19
Cała klasa
che
AJ
23
Cała klasaj.n.
MG
19
n1
biol
ME
14
Cała klasa
j.an
NO
28
a1
his
SA
5
Cała klasa
jp
DC
15
Cała klasa
mat

25
Cała klasa
gr
GR
27
gr
j.n.
MG
26
n2

j.an
MF
28
a2

j.an
MF
28
a2
inf
KS
27
gr2


j.n.
MG
26
n2
j.an
MF
8
a2śpi
MK
7
śpi

j.n.
IS
29
n3
j.an
JJ
7
a3git
MK
7
git

j.an
JJ
26
a3


j.n.
IS
26
n3

j.an
JJ
25
a3


ml
GR
20
mlkl
MK
7
kl3A
edb
BI
5
Cała klasa
jp
AG
8
Cała klasa
geo
AB
17
Cała klasa
his
HS
29
Cała klasa
j.an
NO
16
a1
mat
AS
25
Cała klasa
wf
KP

Cała klasa


fiz
KR
24
Cała klasa
j.n.
MG
26
n1
biol
ME
14
Cała klasa
wf
KP

Cała klasa
jp
AG
8
Cała klasa


j.an
NO
28
a1
wos
BI
5
Cała klasa
jp
AG
16
Cała klasa
wdż
BI
8
Cała klasa
rel
GP
7
Cała klasa
zte
LS
20
Cała klasa
edb
BI
8
Cała klasaj.n.
MG
28
n1
wf
KP

Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
jp
AG
8
Cała klasa
mat
AS
25
Cała klasa
zte
LS
14
Cała klasa


j.an
NO
28
a1
mat
AS
25
Cała klasa
g.w.
IS
26
Cała klasa
his
HS
29
Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa
rel
GP
5
Cała klasa
jp
AG
8
Cała klasa
j.an
JJ
28
a2

j.n.
IS
16
n2


j.an
JJ
26
a2

j.n.
IS
26
n2j.an
JJ
29
a2
3B geo
AB
17
Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa
mat
AS
19
Cała klasa
zte
LS
20
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa
j.n.
IS
16
n1
j.an
NO
8
a1
wf
KP

Cała klasa
rel
GP
15
Cała klasa
edb
BI
29
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasaj.an
NO
28
a1
his
SA
5
Cała klasa
mat
AS
25
Cała klasa
zte
LS
20
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa
wf
KP

Cała klasa


wos
BI
5
Cała klasa
g.w.
MG
28
Cała klasa
edb
BI
5
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa
wdż
BI
17
Cała klasa
mat
AS
25
Cała klasa
j.n.
IS
26
n1

fiz
KR
24
Cała klasa
j.an
NO
28
a1
biol
GK
14
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa
his
SA
5
Cała klasa
wf
KP

Cała klasa
rel
GP
5
Cała klasa
j.n.
IS
29
n2
j.an
MF
28
a2
j.an
MF
29
a2j.n.
IS
26
n2

j.an
MF
7
a2

j.n.
MG
26
n3
j.an
JJ
7
a3
j.an
JJ
26
a3j.n.
MG
28
n3

j.an
JJ
29
a33C wf
KJ

Cała klasa
jp
DC
15
Cała klasa
zte
LS
20
Cała klasa
mat
AS
19
Cała klasa
edb
BI
5
Cała klasa
j.n.
IS
16
n1
j.an
NO
8
a1
jp
DC
15
Cała klasa
geo
AB
17
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa
rel
GP
5
Cała klasa
zte
LS
14
Cała klasa


j.an
NO
28
a1
his
HS
29
Cała klasa
jp
DC
15
Cała klasa
mat
AS
25
Cała klasa
wf
KJ

Cała klasajp
DC
15
Cała klasa
wf
KJ

Cała klasa
mat
AS
25
Cała klasa
g.w.
HS
29
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
wos
BI
17
Cała klasa
j.n.
IS
26
n1

biol
GK
14
Cała klasa
j.an
NO
28
a1
his
HS
29
Cała klasa
rel
GP
7
Cała klasa
edb
BI
17
Cała klasa
wdż
BI
17
Cała klasa
jp
DC
15
Cała klasa
j.n.
IS
29
n2
j.an
MF
28
a2
j.an
MF
29
a2j.n.
IS
26
n2

j.an
MF
7
a2

j.n.
MG
26
n3
j.an
JJ
7
a3
j.an
JJ
26
a3j.n.
MG
28
n3

j.an
JJ
29
a33D jp
JB
16
Cała klasa
zte
LS
20
Cała klasa
wf
JC

Cała klasa
his
HS
29
Cała klasa
mat
AS
25
Cała klasa
j.an
NO
16
a1
mat
AS
23
Cała klasa
j.n.
MG
26
n1
rel
SN
7
Cała klasa
biol
ME
14
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa


j.an
NO
28
a1
geo
AB
17
Cała klasa
g.w.
NO
14
Cała klasa
his
HS
29
Cała klasa
wf
JC

Cała klasa
wdż
BI
8
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasaj.n.
MG
28
n1
mat
AS
25
Cała klasa
che
AJ
23
Cała klasa
edb
BI
17
Cała klasa
rel
SN
7
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa
zte
LS
14
Cała klasa

j.an
NO
28
a1
jp
JB
16
Cała klasa
wos
BI
15
Cała klasa
edb
BI
15
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
wf
JC

Cała klasa
j.an
JJ
28
a2

j.n.
IS
16
n2


j.an
JJ
26
a2

j.n.
IS
26
n2j.an
JJ
29
a2
3E edb
BI
5
Cała klasa
wf
KJ

Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa
mat
AJ
25
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
j.n.
IS
16
n1
j.an
NO
8
a1
mat
AJ
25
Cała klasa
his
SA
5
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa
wos
BI
29
Cała klasa
zte
LS
14
Cała klasaj.an
NO
28
a1
g.w.
KJ
8
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa
wdż
BI
8
Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa
zte
LS
20
Cała klasa
rel
SN
14
Cała klasa


mat
AJ
23
Cała klasa
jp
JB
16
Cała klasa
rel
SN
7
Cała klasa
wf
KJ

Cała klasa
his
SA
5
Cała klasa
j.n.
IS
26
n1

geo
AB
17
Cała klasa
j.an
NO
28
a1
jp
JB
16
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
biol
GK
14
Cała klasa
wf
KJ

Cała klasa
edb
BI
17
Cała klasa
j.n.
IS
29
n2
j.an
MF
28
a2
j.an
MF
29
a2j.n.
IS
26
n2

j.an
MF
7
a2

j.n.
MG
26
n3
j.an
JJ
7
a3
j.an
JJ
26
a3j.n.
MG
28
n3

j.an
JJ
29
a37a wf
JC

Cała klasa
j.an
ZA
26
a1
biol
ME
14
Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa
geo
AB
17
Cała klasa
jp

8
Cała klasa
rel
GP
7
Cała klasa
dz
IS
29

fiz
KR
24
Cała klasa
his
EM
29
Cała klasa
mat
KS
19
Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa
inf
GK
18
gr1
jp

25
Cała klasa
wf
JC

Cała klasa


wdż
BI
5
Cała klasa
jp

8
Cała klasa
geo
AB
17
Cała klasa
rel
GP
7
Cała klasa
j.an
ZA
28
a1
mat
KS
19
Cała klasa
j.n.
IS
26
Cała klasa
wf
JC

Cała klasa

jp

8
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
j.n.
IS
26
Cała klasa
mat
KS
29
Cała klasa
wf
JC

Cała klasa
j.an
ZA
28
a1
che
AC
23
Cała klasa


biol
ME
15
Cała klasa
jp

8
Cała klasa
mat
KS
19
Cała klasa
pla
GR
20
Cała klasa
muz
MK
7
Cała klasa
his
EM
29
Cała klasa
g.w.
EM
29
Cała klasa
j.an
MI
28
a2inf

27
gr2
j.an
MI
26
a2

j.an
MI
26
a2
7b j.an
ZA
26
a1
jp
SZ
16
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
mat
KS
8
Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa
biol
ME
14
Cała klasa
wf
KP

Cała klasa
dz
IS
29

his
SA
5
Cała klasa
mat
KS
19
Cała klasa
geo
AB
17
Cała klasa
wf
KP

Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa
jp
SZ
15
Cała klasa
g.w.
SZ
15
Cała klasa


jp
SZ
15
Cała klasa
wf
KP

Cała klasa
inf
GK
18
gr1
mat
KS
19
Cała klasa
rel
SN
14
Cała klasa
j.an
ZA
28
a1
che
AC
23
Cała klasa


biol
ME
14
Cała klasa
geo
AB
19
Cała klasa
rel
SN
7
Cała klasa
j.n.
IS
26
Cała klasa
j.an
ZA
28
a1
jp
SZ
15
Cała klasa
pla
GR
20
Cała klasa
wdż
BI
17
Cała klasa

his
SA
5
Cała klasa
jp
SZ
15
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
mat
KS
19
Cała klasa
j.n.
IS
26
Cała klasa
muz
MK
7
Cała klasa
wf
KP

Cała klasaj.an
MI
28
a2inf

27
gr2


j.an
MI
26
a2j.an
MI
24
a2

7c fiz
KR
24
Cała klasa
j.an
ZA
26
a1
wdż
BI
5
Cała klasa
biol
ME
14
Cała klasa
mat
KS
8
Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa
jp
AK
16
Cała klasa


wf
KJ

Cała klasa
jp
AK
17
Cała klasa
his
EM
29
Cała klasa
mat
KS
19
Cała klasa
rel
SN
7
Cała klasa
muz
MK
7
Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa


fiz
KR
24
Cała klasa
biol
ME
14
Cała klasa
mat
KS
15
Cała klasa
wf
KJ

Cała klasa
j.an
ZA
28
a1
rel
SN
14
Cała klasa
jp
AK
15
Cała klasa
dz
IS
25

geo
AB
19
Cała klasa
jp
AK
16
Cała klasa
mat
KS
19
Cała klasa
wf
KJ

Cała klasa
j.n.
IS
26
Cała klasa
j.an
ZA
28
a1
g.w.
ZA
28
Cała klasa
pla
GR
20
Cała klasa

jp
AK
16
Cała klasa
geo
AB
17
Cała klasa
che
AC
23
Cała klasa
inf
GK
18
gr1
his
EM
29
Cała klasa
j.n.
IS
26
Cała klasa
wf
KJ

Cała klasa
j.an
MI
28
a2
j.an
MI
26
a2

j.an
MI
26
a2


inf

27
gr2

7d j.an
ZA
26
a1
geo
AB
17
Cała klasa
wf
KJ

Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasa
j.n.
IS
26
Cała klasa
mat

19
Cała klasa
jp

8
Cała klasa


biol
ME
14
Cała klasa
wf
KJ

Cała klasa
his
SA
5
Cała klasa
wdż
BI
29
Cała klasa
jp

25
Cała klasa
mat

19
Cała klasa
inf
GK
18
gr1


jp

8
Cała klasa
mat

25
Cała klasa
che
AJ
23
Cała klasa
g.w.
SA
5
Cała klasa
wf
KJ

Cała klasa
j.an
ZA
28
a1
rel
SN
14
Cała klasa
dz
IS
25

rel
SN
5
Cała klasa
jp

8
Cała klasa
che
AJ
23
Cała klasa
biol
ME
14
Cała klasa
j.an
ZA
28
a1
his
SA
5
Cała klasa
j.n.
IS
26
Cała klasa
muz
MK
7
Cała klasa

jp

8
Cała klasa
che
AJ
23
Cała klasa
geo
AB
17
Cała klasa
wf
KJ

Cała klasa
mat

19
Cała klasa
pla
GR
20
Cała klasa
fiz
KR
24
Cała klasaj.an
MI
28
a2


inf

27
gr2j.an
MI
26
a2j.an
MI
24
a2

Następna strona

Oddziały (klasy)  Nauczyciele  Sale szkolne  Ogólny plan lekcji dla klas  Ogólny plan lekcji nauczycieli  Ogólny - sumaryczny plan sal szkolnych 

Ostatnia zmiana: 2018-02-25 14:03:23
http://www.aScTimeTables.com