Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12
Rok szkolny: 2017-2018

Oddziały (klasy)
Nauczyciele
Sale szkolne
Ogólne plany
Flash version
Ogólny plan lekcji nauczycieli

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12
Rok szkolny: 2017-2018

Ogólny plan lekcji nauczycieliPoniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bałaban Jarosław jp
3D
16
Cała klasa

jp
3E
16
Cała klasa
jp
2B
16
Cała klasa
jp
3B
16
Cała klasajp
2B
16
Cała klasa
jp
3E
16
Cała klasa
jp
3B
16
Cała klasa
jp
3D
16
Cała klasa

jp
3E
16
Cała klasa
jp
2B
16
Cała klasa
jp
3B
16
Cała klasa
jp
3D
16
Cała klasa
jp
3E
16
Cała klasa
jp
2B
16
Cała klasa
jp
3B
16
Cała klasa

jp
3D
16
Cała klasajp
3D
16
Cała klasa
jp
3E
16
Cała klasa
jp
3B
16
Cała klasa
jp
2B
16
Cała klasa
g.w.
2B
16
Cała klasaGalewska Anna jp
2C
8
Cała klasa
jp
2D
8
Cała klasa
jp
3A
8
Cała klasa


jp
2D
8
Cała klasa
jp
2C
8
Cała klasa
jp
3A
8
Cała klasa


jp
2C
16
Cała klasa
jp
2D
16
Cała klasa
jp
3A
16
Cała klasa

jp
2D
8
Cała klasa
jp
3A
8
Cała klasa
jp
2C
8
Cała klasajp
2D
8
Cała klasa
jp
2C
8
Cała klasa
jp
3A
8
Cała klasa


Cękalska Dorota
jp
3C
15
Cała klasa
jp
2E
15
Cała klasa
jp
2A
15
Cała klasa

jp
2A
15
Cała klasa
jp
2E
15
Cała klasa
jp
3C
15
Cała klasa

jp
3C
15
Cała klasa
jp
2A
15
Cała klasa
jp
2E
15
Cała klasajp
2A
15
Cała klasa
jp
3C
15
Cała klasa
jp
2E
15
Cała klasa


jp
2E
15
Cała klasa
jp
2A
15
Cała klasa
jp
3C
15
Cała klasa


Szurek Barbara
jp
7b
16
Cała klasa
jp
7b
15
Cała klasa
g.w.
7b
15
Cała klasa


jp
7b
15
Cała klasa

jp
7b
15
Cała klasa
jp
7b
15
Cała klasaKorzeniewska Aneta

jp
7c
16
Cała klasajp
7c
17
Cała klasa

jp
7c
15
Cała klasajp
7c
16
Cała klasajp
7c
16
Cała klasa
Ładak Anna
jp
7a
8
Cała klasa
jp
7d
8
Cała klasa


jp
7d
25
Cała klasa
jp
7a
25
Cała klasajp
7d
8
Cała klasa
jp
7a
8
Cała klasajp
7a
8
Cała klasa
jp
7d
8
Cała klasajp
7d
8
Cała klasa
jp
7a
8
Cała klasaSamorańska Anna

mat
3B
19
Cała klasa
mat
3C
19
Cała klasa
mat
3D
25
Cała klasa
mat
2D
25
Cała klasa
mat
3A
25
Cała klasamat
3D
23
Cała klasa
mat
2D
23
Cała klasa

mat
3B
25
Cała klasa
mat
3C
25
Cała klasa


mat
3D
25
Cała klasa
mat
3C
25
Cała klasa
mat
2D
25
Cała klasa
mat
3A
25
Cała klasa
mat
3B
25
Cała klasa


mat
2D
25
Cała klasa
mat
3A
25
Cała klasaŻołnacz Anna mat
2E
19
Cała klasa
mat
2C
19
Cała klasa
inf
2B
27
gr1
inf
2C
27
gr2
mat
2B
19
Cała klasa

mat
2B
19
Cała klasa
mat
2C
19
Cała klasa
mat
2E
19
Cała klasa

mat
2C
19
Cała klasa
mat
2E
19
Cała klasa
mat
2B
19
Cała klasa


mat
2B
25
Cała klasa
mat
2C
25
Cała klasa
mat
2E
25
Cała klasaStarzyńska Katarzyna


mat
7b
8
Cała klasa
mat
7c
8
Cała klasa

mat
7b
19
Cała klasa
mat
7a
19
Cała klasa
mat
7c
19
Cała klasa


inf
2A
27
gr2
mat
7c
15
Cała klasa
mat
7b
19
Cała klasa
inf
2E
27
gr2
mat
7a
19
Cała klasa

mat
7c
19
Cała klasa
mat
7a
29
Cała klasamat
7a
19
Cała klasa
mat
7b
19
Cała klasa

Onyszko Nina
j.an
3A, 3D
16
a1
j.an
3B, 3C, 3E
8
a1
j.an
2B, 2C, 2E
8
a1


j.an
3A, 3D
28
a1
j.an
3B, 3C, 3E
28
a1
g.w.
3D
14
Cała klasa
j.an
2B, 2C, 2E
14
a1


j.an
3A, 3D
28
a1
j.an
3B, 3C, 3E
28
a1
j.an
2B, 2C, 2E
28
a1


Fryt Małgorzata
g.w.
2A
5
Cała klasa
j.an
2A, 2D
5
a2j.an
3B, 3C, 3E
28
a2
j.an
2B, 2C, 2E
28
a2j.an
3B, 3C, 3E
29
a2
j.an
2A, 2D
28
a2
j.an
2B, 2C, 2E
28
a2j.an
3B, 3C, 3E
7
a2
j.an
2B, 2C, 2E
8
a2
j.an
2A, 2D
28
a2

Jaskowska Joanna
j.an
3A, 3D
28
a2
j.an
2A, 2D
28
a1j.an
3B, 3C, 3E
7
a3
j.an
2B, 2C, 2E
7
a3


j.an
3A, 3D
26
a2
j.an
3B, 3C, 3E
26
a3
j.an
2A, 2D
26
a1
j.an
2B, 2C, 2E
26
a3


j.an
3A, 3D
29
a2
j.an
3B, 3C, 3E
29
a3
j.an
2B, 2C, 2E
25
a3
j.an
2A, 2D
26
a1

Zając Agnieszka j.an
7b, 7d
26
a1
j.an
7a, 7c
26
a1
j.an
7a, 7c
28
a1
j.an
7b, 7d
28
a1j.an
7b, 7d
28
a1
j.an
7a, 7c
28
a1
g.w.
7c
28
Cała klasaKukowska-Mitura Elżbieta j.an
7b, 7d
28
a2
j.an
7a, 7c
28
a2
j.an
7a, 7c
26
a2
j.an
7b, 7d
26
a2j.an
7b, 7d
24
a2
j.an
7a, 7c
26
a2
Sochacka Iwonaj.n.
7d
26
Cała klasa
j.n.
3B, 3C, 3E
29
n2
j.n.
2B, 2C, 2E
29
n3
dz
7a, 7b
29

j.n.
3B, 3C, 3E
16
n1
j.n.
2A, 2D
16
n2
j.n.
3A, 3D
16
n2
j.n.
7a
26
Cała klasa
dz
7c, 7d
25

j.n.
3B, 3C, 3E
26
n2
j.n.
3A, 3D
26
n2
j.n.
7a
26
Cała klasa
j.n.
7b
26
Cała klasa
j.n.
7c
26
Cała klasa

j.n.
7d
26
Cała klasa
j.n.
3B, 3C, 3E
26
n1

j.n.
2B, 2C, 2E
26
n3
j.n.
2A, 2D
26
n2
g.w.
3A
26
Cała klasa

j.n.
7b
26
Cała klasa
j.n.
7c
26
Cała klasaGuziak Monika
j.n.
3B, 3E, 3C
26
n3
j.n.
2B, 2C, 2E
26
n1


j.n.
2B, 2C, 2E
26
n2
j.n.
2A, 2D
26
n1
j.n.
3A, 3D
26
n1

j.n.
2B, 2C, 2E
26
n2

j.n.
3B, 3E, 3C
28
n3
j.n.
3A, 3D
28
n1
g.w.
3B
28
Cała klasa


j.n.
2B, 2C, 2E
19
n1
j.n.
2A, 2D
19
n1Sulima - Zielik Halina

his
2D
29
Cała klasa
his
3D
29
Cała klasa
his
3A
29
Cała klasahis
3C
29
Cała klasa
his
3D
29
Cała klasa

g.w.
3C
29
Cała klasa
his
2D
29
Cała klasa

his
3C
29
Cała klasa
his
3A
29
Cała klasa

Szukałczyk - Jop Monika
his
7b
5
Cała klasa
his
2C
5
Cała klasa
his
7d
5
Cała klasa
his
3E
5
Cała klasa
his
2B
5
Cała klasa


his
3B
5
Cała klasa
g.w.
7d
5
Cała klasa

his
2A
5
Cała klasa
his
2E
5
Cała klasa


his
2C
5
Cała klasa
his
7d
5
Cała klasa
his
3E
5
Cała klasa


his
7b
5
Cała klasa
his
2B
5
Cała klasa
his
2A
5
Cała klasa
his
2E
5
Cała klasa
his
3B
5
Cała klasa
Brzozowski Rafał edb
3E
5
Cała klasa
edb
3A
5
Cała klasa
wdż
7c
5
Cała klasa

edb
3C
5
Cała klasawdż
7d
29
Cała klasa
edb
3B
29
Cała klasa
wos
3E
29
Cała klasawdż
7a
5
Cała klasa
wos
3A
5
Cała klasa

wdż
3A
8
Cała klasa
wdż
3E
8
Cała klasa
wdż
3D
8
Cała klasa
edb
3A
8
Cała klasawos
3B
5
Cała klasa

edb
3B
5
Cała klasa
edb
3D
17
Cała klasa
wdż
3B
17
Cała klasa
wos
3C
17
Cała klasa
wdż
7b
17
Cała klasawos
3D
15
Cała klasa
edb
3D
15
Cała klasa
edb
3C
17
Cała klasa
wdż
3C
17
Cała klasa
edb
3E
17
Cała klasa


Marzec Ewa

his
7a
29
Cała klasa
his
7c
29
Cała klasa
his
7c
29
Cała klasa
his
7a
29
Cała klasa
g.w.
7a
29
Cała klasa


Koperczak Grażyna

inf
2B
18
gr2
inf
2C
18
gr1
biol
2A
15
Cała klasa
g.w.
2C
15
Cała klasa

geo
2A
14
Cała klasa
geo
2C
8
Cała klasa
inf
7a
18
gr1
geo
2B
17
Cała klasa
inf
7d
18
gr1


inf
2D
18
gr1
inf
2A
18
gr1
inf
7b
18
gr1

inf
2E
18
gr1
geo
2C
17
Cała klasa
geo
2B
17
Cała klasa
biol
2A
14
Cała klasa
geo
2A
17
Cała klasa

biol
3C
14
Cała klasa

biol
3B
14
Cała klasa
inf
7c
18
gr1
biol
3E
14
Cała klasa
Brudzińska Anna geo
3B
17
Cała klasa
geo
7d
17
Cała klasa

geo
3A
17
Cała klasa
geo
7a
17
Cała klasa
g.w.
2E
17
Cała klasageo
2D
17
Cała klasa

geo
7b
17
Cała klasa
geo
3C
17
Cała klasa
geo
2E
17
Cała klasa

geo
3D
17
Cała klasa
geo
7a
17
Cała klasa


geo
7c
19
Cała klasa
geo
7b
19
Cała klasa
geo
2D
17
Cała klasa
geo
2E
15
Cała klasa

geo
3E
17
Cała klasa
geo
7c
17
Cała klasa
geo
7d
17
Cała klasa


Madejczyk-Daniluk Elżbieta biol
2D
14
Cała klasa

biol
7a
14
Cała klasa
biol
7c
14
Cała klasa
biol
2C
14
Cała klasa
biol
7b
14
Cała klasabiol
7d
14
Cała klasa
biol
2B
14
Cała klasa

biol
3A
14
Cała klasa
biol
3D
14
Cała klasa
g.w.
2D
14
Cała klasabiol
2E
14
Cała klasa
biol
7c
14
Cała klasabiol
7b
14
Cała klasa
biol
2D
14
Cała klasa
biol
2C
5
Cała klasa
biol
7d
14
Cała klasa
biol
2B
14
Cała klasa
biol
7a
15
Cała klasa
biol
2E
14
Cała klasaJedlikowska Aleksandra che
2B
25
Cała klasa
che
2E
25
Cała klasa
mat
2A
25
Cała klasa
mat
3E
25
Cała klasamat
3E
25
Cała klasa
mat
2A
25
Cała klasa


che
2B
23
Cała klasa
che
7d
23
Cała klasamat
3E
23
Cała klasa
che
7d
23
Cała klasa
che
3D
23
Cała klasa
mat
2A
23
Cała klasa
che
2E
23
Cała klasamat
2A
23
Cała klasa
che
7d
23
Cała klasaAdamczuk Maria che
2A
23
Cała klasa
che
3B
23
Cała klasa

che
7a
23
Cała klasa
che
7b
23
Cała klasa
che
7c
23
Cała klasa


che
7a
23
Cała klasa
che
7b
23
Cała klasa
che
3C
23
Cała klasa
che
7c
23
Cała klasa
che
2C
24
Cała klasa

che
2D
23
Cała klasa
che
3E
23
Cała klasa
che
7b
23
Cała klasache
2A
14
Cała klasa
che
7a
23
Cała klasa
che
7c
23
Cała klasa
che
2C
23
Cała klasa
che
3A
23
Cała klasa
che
2D
23
Cała klasaKarpińska Ewa fiz
7c
24
Cała klasa
fiz
2A
24
Cała klasa
fiz
7b
24
Cała klasa
fiz
7d
24
Cała klasa
fiz
3E
24
Cała klasa
fiz
7a
24
Cała klasa
fiz
3A
24
Cała klasa

fiz
2D
24
Cała klasa
fiz
3C
24
Cała klasa
fiz
3D
24
Cała klasa
fiz
3B
24
Cała klasa


fiz
7c
24
Cała klasa
fiz
2E
24
Cała klasa
fiz
7a
24
Cała klasa
fiz
2B
24
Cała klasa
fiz
3A
24
Cała klasa

fiz
3C
24
Cała klasafiz
3B
24
Cała klasa
fiz
2C
24
Cała klasa
fiz
7b
24
Cała klasa
fiz
3E
24
Cała klasa
fiz
3D
24
Cała klasa

fiz
7d
24
Cała klasa


Bogusz Łukasz
mat
7d
19
Cała klasainf
7a
27
gr2
mat
7d
19
Cała klasa
inf
7d
27
gr2


inf
2D
27
gr2
mat
7d
25
Cała klasa
inf
7b
27
gr2


inf
7c
27
gr2
mat
7d
19
Cała klasa
Szczęsna Lidia
zte
3D
20
Cała klasa
zte
3C
20
Cała klasa
zte
3B
20
Cała klasazte
3E
14
Cała klasa
zte
3C
14
Cała klasa

zte
3B
20
Cała klasa
zte
3A
20
Cała klasa
zte
3E
20
Cała klasa
zte
3A
14
Cała klasa
zte
3D
14
Cała klasa


Kozera Mirosław

muz
7c
7
Cała klasa
git
2A, 2B, 2C, 2D, 2E
7
git

kl
2A, 2B, 2C, 2D, 2E
7
kl
muz
7d
7
Cała klasa

muz
7a
7
Cała klasa
muz
7b
7
Cała klasa
śpi
2A, 2B, 2C, 2D, 2E
7
śpi


Grudzień Agnieszka


ml
2A, 2B, 2C, 2D, 2E
20
ml

pla
7b
20
Cała klasa
pla
7c
20
Cała klasa
pla
7a
20
Cała klasa

pla
7d
20
Cała klasa
gr
2A, 2B, 2C, 2D, 2E
27
gr


Pelica Jacek
rel
2B
7
Cała klasa
rel
7a
7
Cała klasa

rel
3B
15
Cała klasa
rel
2C
15
Cała klasa
rel
2E
5
Cała klasa
rel
3C
5
Cała klasa


rel
2A
7
Cała klasa

rel
2B
7
Cała klasa
rel
7a
7
Cała klasa
rel
3A
7
Cała klasa
rel
2D
7
Cała klasa
rel
2C
7
Cała klasa


rel
2E
7
Cała klasa
rel
2A
7
Cała klasa

rel
2D
7
Cała klasa
rel
3C
7
Cała klasa

rel
3A
5
Cała klasa
rel
3B
5
Cała klasa


X Natoniewski Sebastianrel
3D
7
Cała klasa
rel
7c
7
Cała klasa
rel
7b
14
Cała klasa
rel
7c
14
Cała klasa
rel
7d
14
Cała klasa
rel
3E
14
Cała klasa

rel
7d
5
Cała klasa

rel
7b
7
Cała klasa
rel
3E
7
Cała klasa

rel
3D
7
Cała klasa
Kaproń Wojciech

wf
2C

Cała klasa
wf
2D

Cała klasa

wf
7b

Cała klasa
wf
3A

Cała klasawf
3B

Cała klasa
wf
7b

Cała klasa
wf
3A

Cała klasa
wf
7b

Cała klasa

wf
2D

Cała klasa
wf
2C

Cała klasa
wf
3B

Cała klasa

wf
2D

Cała klasa
wf
2C

Cała klasa
wf
3A

Cała klasawf
3B

Cała klasa
wf
7b

Cała klasa


Cur Jacek wf
7a

Cała klasa
wf
2B

Cała klasa
wf
3D

Cała klasa
wf
2E

Cała klasawf
2E

Cała klasa
wf
2A

Cała klasa
wf
7a

Cała klasa

wf
2A

Cała klasa
wf
3D

Cała klasa
wf
2B

Cała klasa
wf
7a

Cała klasa

wf
2B

Cała klasa
wf
2E

Cała klasa


wf
7a

Cała klasa
wf
2A

Cała klasa
wf
3D

Cała klasa


Jakubowski Karol wf
3C

Cała klasa
wf
3E

Cała klasa
wf
7d

Cała klasa


wf
7c

Cała klasa
wf
7d

Cała klasa

g.w.
3E
8
Cała klasa
wf
7c

Cała klasa
wf
7d

Cała klasa
wf
3C

Cała klasa
wf
3C

Cała klasa
wf
7c

Cała klasa
wf
3E

Cała klasa


wf
7d

Cała klasa

wf
3E

Cała klasa
wf
7c

Cała klasa


Następna strona

Oddziały (klasy)  Nauczyciele  Sale szkolne  Ogólny plan lekcji dla klas  Ogólny plan lekcji nauczycieli  Ogólny - sumaryczny plan sal szkolnych 

Ostatnia zmiana: 2018-02-25 14:03:23
http://www.aScTimeTables.com